D E   D E L L E B O E R S T E R H E I D E  

Klik op onderstaande foto's voor een vergroting!

 

 

  

 

 

 

Klik op deze foto voor een vergroting! IS DIT FRIESLAND OF IS DIT AFRIKA?  
Jazeker, 't is net een stukje Afrika maar het is in Fryslân! Het is een natuurgebied van bijna 200! hectare groot en ligt slechts twintig kilometer van Oldelamer. Het ligt vlakbij Oldeberkoop en het gebied wordt soms ook 'Afrika' genoemd. Als je de panoramafoto bekijkt, snap je waarom. Het is nèt een grote open savanne. Er heerst grote immense stilte en er is geen kip te bekennen! Mensen ook bijna niet :-) Het heet de Delleboersterheide.

Af en toe kom je andere wandelaars tegen op de gemarkeerde paden of het rulle zand. Maar iedereen houdt zich rustig in dit beekdal. Wie het gebied betreedt, voelt direct dat het hier stil hoort te zijn.  'It Fryske Gea' is sinds de eerste deelaankoop van  Delleboersterheide, in 1951, in de weer om hier het oude beekdal-landschap in ere te herstellen.
                                                                                                                Klik op de foto voor een vergroting!
 

 

Klik op deze foto voor een vergroting!

 WATERKOMMEN.   Je ziet een golvend land van dekzand, met waterkommen waarin zich veen heeft gevormd. Open heideterrein, met veen-putten er in, is omringd door bos. Er is in de Delleboersterheide al veel werk verricht. De heide is geplagd en de bomen zijn gekapt. Vennen en oude meanders van de aangren-zende Tsjonger zijn opgeschoond.

Sloten zijn gedempt om de oude waterhuis-houding te herstellen. Doordat er ook stuwen zijn geplaatst, is de waterstand in het gebied verhoogd, waardoor de vennen niet meer droog hoeven te staan. Het resultaat is dat de scherpe contrasten tussen de verschillende delen van het terrein zijn vervaagd. Het is een geheel geworden, met veel gradaties in de leefomstandigheden. Klik op de foto voor een vergroting!

 

 

Klik op deze foto voor een vergroting!

 MOOISTE GROEN MOMENT VAN HET JAAR.         De foto's zijn genomen tijdens het extreem droge voorjaar van 2011. De lichtbruine sprietjes zijn normaal gesproken op dit tijdstip overwoekerd door heide. Nu even niet. Maar je wordt hier vanzelf stil. Dat moet ook want de dieren hebben het hier voor het zeggen. Er zijn kikkers, slangen en hagedissen, die willen geen luidruchtig gezelschap.

De heikikker, de levendbarende hagedis en adder zijn hier de karakteristieke heidebe-woners. Het voormalig cultuurgrasland moest er hier aan geloven. Door de voedselrijke toplaag van de grond weg te halen en het oorspronkelijke reliëf te herstellen, zijn de weilanden omgetoverd tot heuvelachtig land met plassen. Klik op de foto voor een vergroting!

 

 

Klik op deze foto voor een vergroting! MY LUCKY MOMENT!   Na een flink stuk wandelen gebeurde het. Hank's relaas: 'Mijn vrouw hoorde paardengehinnik, maar dat was niet mijn gelach deze keer.' 'Uiteindelijk passeerden ons in twee groepjes een stuk of acht Exmoorpony’s.' 'Qua afmetingen denk je aan een paardenras. Flinke jongens! En hoewel wij vast niet allereerste homosa-piens waren, die zij in ooit levende lijve zagen, was het toch een apart moment.' Mijn vrouw vond het best een beetje griezelig, vooral toen één van de jonge hengsten briesend op ons afkwam...'

Hiernaast 'my lucky moment' Het lijkt net of moeder en kind even voor mij poseren. Niets is echter minder waar, het duurde een fractie van een seconde. Er was nog een derde pony bij en daar stonden ze even op te wachten. Om even later met z'n drieën,  het veulen tussen hen in, hun pad te vervolgen...
Klik op de foto voor een vergroting!

 

Klik op deze foto voor een vergroting! TERUG NAAR HET ONDERWERP!    Het huidige heidegebied is een restant van van de woeste gronden die vroeger zuidoost Friesland ooit bedekte. Je ziet er natter en droge vegetaties, veenputten en vennen, bos en schraal landschap.  Door de jaren heen is het van gras- bouwland tot één groot natuurgebied uitgegroeid.

Het is een glooiend landschap geworden vol variatie met droge- en natte delen. Met elk zijn eigen  planten- en dierenwereld. Grazers als Schotse hooganders, de Exmoorpony's en de Drentse heideschapen helpen bij het beheer. Ze zorgen er voor dat het gras de heide niet verdringt en dat de landschapsva-riatie blijft bestaan. De hooglanders en de schapen hadden zich teruggetrokken in het broedgebied, waar we tijdens ons bezoek-moment niet mochten komen. Klik op de
                                                                                                                foto voor een vergroting!

 

 

Klik op deze foto voor een vergroting! DELLEBOEREN.   Zo heet het gebied eigenlijk. Het is afwisselde en waterrijk, dat zijn de juiste leefomstandigheden voor veel en zeldzame, bedreigde insectensoorten. Wat te denken van het feit dat hier maar leifst 45 verschillende libellensoorten voorkomen. Wist je trouwens dat Libellen het grootste deel van hun leven als nimf onder water doorbrengen?

Ook kun je er de zeldzame Noordse glazen-maker en de venwitsnuitlibel (ik verzin het niet :-) zien. Mocht je geen natuurgids bij je hebben, op het bord bij de ingang van het gebied staan ze allemaal beschreven en uitgetekend. Ook amfibieën en reptielen komen nog op Delleboeren voor. De heikik-ker, de levendbarende hagedis en de adder zijn hier de karakteristieke heidebewoners. Nog meer bijzonder zijn waarnemingen van de zeldzame gladde slang. Klik op de foto voor een vergroting!

 

 

Klik op deze foto voor een vergroting! DE ENTREE NAAR HET GEBIED  zie je hiernaast. Vanaf het parkeerplaatje aan de Oosterwoldseweg moet je eerst een beetje warmlopen op een fraai en kaarsrecht door  het populieren afgezet laantje van zo'n zes-honderd meter. Het laantje is onverhard en wordt omgeven door cultuurgras- en land-bouwgrond. Pas daarna kom je bij een groot zwart hek en kun je het gebied echt betreden.

Wat er nu is te zien is, is zoals het van oor-sprong geweest is en en hoort te zijn. Gol-vend land met dekzand met kommen waarin zich veen heeft gevormd. Open heideterrein, met veenputten erin, is omring door bos. De delleboersterheide is een bijzonder fraai en kompleet geheel geworden.  Een bezoek is dus echt de moeite waard!
 Klik op de foto voor een vergroting!

 

 

 TOEGIFT.   Hieronder één van de zitbankjes op het terrein, waar je even kunt uitrusten. Dit exemplaar staat bovenop een grote bult op het terrein. Het geeft dus een een prachtig uitzicht over de bossen en heide. Het inspireerde Hank tot hem manke van een 360 graden panoramafoto die ook gelukt is. Via de onderstaande blauwe knop kun je hem gezipt down-loaden. Let op, het bestand is 28Mb groot. Een groot bestand dus. Open het met een fotoprogramma. Bij een grootte van zo'n 25-30% is hij al beeldvullend en kun je er van links naar rechts doorheen scrollen en vooral ... meegenieten. Klik op de foto voor een vergroting!


                                360 graden foto
 

Klik op deze foto voor een vergroting!

Klik op onderstaande foto's voor het complete fotoalbum!

 

De maker houdt zich uiteraard zeer aanbevolen voor je suggesties en eventuele aanvullingen!

Lees alles!

 


Copyright © 2005 - 2015 Hank Dussen Productions, Oldelamer