HET FOTOBOEK VAN FOEKE HEIDA!  (DEEL 1)

Het beeldmateriaal is misschien wat minder dan je van Hank gewend bent, maar deze zijn oud, origineel en uniek!

 

 

  

Klik op de foto en je ziet een grotere versie van Jan Heida, als klein trots jochie!DE MEESTE INWONERS van het Olde-lamer van nu , ikzelf niet uitgezon-derd, zijn hier niet geboren. Dat is ook niet zo vreemd. Mensen verhui-zen gemiddeld n keer per zeven jaar. Dus als tot de seniore mede-mens behoort, kun je er donder op zeggen dat je er de nodige domici-lies hebt opzitten. Foeke Heida, 68 jaar, is geen uitzondering op die regel. Hij is zes keer in zijn leven verhuisd. Maar altijd binnen West-stellingwerf en vijf keer binnen Oldelamer. Van Kerkeweg 4,  naar Hoofdweg 94. Van Kerkeweg 18 naar de Tjongerweg weer naar de Hoofdweg. Tussendoor nog even in Wolvega en nu, samen met zijn vrouw Hinke, weer aan de Hoofd-weg. Hiernaast zie je Foeke's zoon Jan als een klein trots ventje voor Kerkeweg 18. Nu zorgboerderij  'Daglicht'.     

Klik op deze foto voor een vergroting!

WINDHOOS! Het is maandag 13 november 1972. De hele nacht is het al stormachtig. Foeke staat 's-morgens op de normale tijd op om de koeien te melken. Als hij om 07.00 uur in melkschuur achter de boerderij is, slaat het onheil toe. In n ruk wordt zo ongeveer het hele dak aan de westzijde van de deel eraf geslagen. Maar Foeke zelf heeft niets in de gaten. Hij ziet zijn vrouw die hem het nieuws meldt. En zij is blij dat ze hem ongeschonden ziet. Ze was bang dat Foeke onder het puin zou liggen. In het verleng-de van Foeke's huis, de boerderij van de familie Witteveen op de Hogeweg worden alle pannen van het dak geveegd. In Oldeltrijne wordt een huis ontzet.

Klik op deze foto voor een vergroting!

HOOI KEREN en binnen halen! Het is 1965. Dus zeven jaar eerder dan de foto hierboven. Ik zie een groot verschil. Het hooi wordt nog los verzameld in plaats van in baaltjes.  De  jongen die prominent in het midden is Henk Oosterhoff. Het lijkt net of hij z'n buik inhoudt. Maar dat is niet zo. Henk is gewoon lekker slank evenals Hillie Oosterhoff die links naast hem staat. Verder zie je  Hendrik van der Woude en hele-maal rechts Jan Heida. Foeke's broer.  En op het hooi staan Sjoukje Oosterhoff, Hillie en Gerrit Ra-meijer. Als ik Foeke het merk van de trekker vraag, hoeft hij niet na te denken. 'Dat is een rode 40pk Guldner!'  Klik op de foto voor  een grotere versie.

Klik op deze foto voor een vergroting!

NATTE KLEDDER Bij de familie Heida werd het hooi niet op ruiters gezet. Dat was te veel werk en duurde langer dan hooi keren. Dus was er het risico dat het hooi weer door een regenbui nat werd. En als het even tegen zat, kon je alweer opnieuw hooien terwijl de vorige oogst nog op de ruiters lag. En over nattigheid hadden ze hier niet te klagen. Hier zie je Foeke met Meine Stelling even een kruiwagen gras halen. Het is augustus maar door het natte weer staan de koeien al op stal. Meine manouvreert de nwieler door de zuigende modder en Foeke helpt met een touw  om het zaakje in evenwicht te houden Klik op de foto voor een vergroting van de foto!

Klik op deze foto voor een vergroting!

KERKEWEG 4 Hier groeide Foeke vanaf zijn geboorte in 1937 op. Eerst wordt het pand door zijn ouders gehuurd, maar in 1951 kan de stelpboerderij worden aangekocht van de zoon de legendarische grootgrondbezitter Jacob Sickenga. Inclusief een leuk voor- en achtertuintje van 48 hectare. Dat waren hele gewone afmetingen in die tijd.  De Heida's hadden zowel koeien als varkens. Het houden van die twee soorten dieren had een logische reden. De 'wei'. Wei is de vloei-stof die bij het kaasmaken ontstaat, en  veel voedingsstoffen heeft. Vitamine-B, melk-suiker, eiwit en mineralen. Maar wei was vroeger helemaal niets waard, dus diende het als varkensvoer. Dus hadden boeren altijd koeien n varkens. Hieronder een advertentie uit de 'Stellingwerf' uit 1922.

Klik op deze foto voor een vergroting!

 

 

EEN SETJE van drie kleine foto's uit 1955 van een 18 jarige Foeke Heida. Je kent ze vast wel, het zijn van die kleine oude foto's met die kartelrandjes. Ik vond deze prachtig! 'Rustig aan 't werk' zou ik ze willen noemen. Ze geven je de illusie dat Foeke hier hele-maal in z'n eentje aan het werk is. Maar dat is niet zo! Voor het met de hand melken van veertig koeien heb je 4 man nodig. En na tien koeien melken krijg je kramp in je handen en vingers. En als je daar jaren te lang mee doorging kreeg je 'melkkramp' in de polsen.

Klik op deze foto voor een vergroting!

FRAAI DOORKIJKJE onder een koe door. Hier verraadt zich trouwens de betere fotograaf. Dit is wat mij betreft geen kiekje maar een compositie. De foto's zijn gemaakt door een zekere heer Wertheim, een joodse man uit Amsterdam. Tijdens de oorlog was hij onder-voed en bij de Heida's in de kost.

Trouwens weer die rust die mij opvalt. Het lijkt hier net of de koeien helemaal los staan en zich gewillig door Foeke laten melken. Schijn bedriegt ook hier een beetje. De achterpoten van de koe zitten vast met een spantouw of spanriem, zodat de koe niet weg kan lopen.

 

Klik op deze foto voor een vergroting! WATTE? Niks melkmachines, achtentwintig melkbussen met de hand per dag gevuld.   's-Morgens en 's-middags,  en allemaal gewoon in de openlucht. Er kan dus vuil bij de melk komen. Daarom zit er onderin de trechter een zeef om de ongerechtigheden op te vangen. Later in de melkfabriek wordt dat nog een keer dunnetjes overgedaan door middel van en wattenproef om de kwa-liteit n de prijs vast te stellen. Bij vuile melk gaat er een cent af en bij schone melk komt er een extra cent op de melkprijs. Vandaag de dag hebben de melkbussen twee andere functies; f je hebt ze de sier, f ze zijn door de jongens  geprepareerd voor het traditio-nele karbid schieten op oudejaardag.

 

VAREN IN EEN OUDE VOERBAK kan dus ook heel goed! Of ze later nog een nat pak halen, vertelt de foto helaas niet. Hank Dussen verwacht wl nog veel andere fraaie pagina's te maken met foto's uit Foeke's fotoboek. Er is bijzonder veel interessant materiaal dus het gaat vooral om 'de kunst van het weglaten'. De eerste titel, die hij voor deze pagina in gedachten had, was; Foeke Heida n Oldelamer. Het staat voor Hank inmiddels vast; Foeke Heida is een deel van Olde-lamer! Je kunt op alle foto's klikken voor een grotere versie.

Klik op deze foto voor een vergroting!

Lees alles!

 


Copyright 2005 - 2015 Hank Dussen Productions, Oldelamer