DE LAATST VERSCHENEN DEURWACHTER!
 

En oudere kinderfoto rapportages.
Op alle onderstaande foto's kan geklikt worden voor een grotere versie!

 
  

Klik op de gele knop om de laatst
verschenen deurwachter in te zien. (in pdf)
Om privacy redenen zijn de colofon gegevens verwijderd.
 

De Deurwachter

___________

 

P  A  L  M  P  A  S  E  N   
Oldelamer zondag 28 maart 2010. Samen met de kinderen van de Zondagsschool en ds. Corry Nicolay
wordt het feest van Palmpasen gevierd.
Klik op één van de foto's voor een vergroting!

fotalbum; foto 01 van 9 fotalbum; foto 02 van 9 fotalbum; foto 03 van 9 fotalbum; foto 04 van 9 fotalbum; foto 05 van 9 fotalbum; foto 06 van 9 fotalbum; foto 07 van 9 fotalbum; foto 08 van 9 fotalbum; foto 09 van 9

De kinderen hebben de kruisen met hulp van de Zondagsschoolleiding prachtig versierd. De kinderen komen stralend de kerk binnen en we zingen: Zing Hosanna! De dienst gaat over 'Een koningskind, dat ben je!'. Dat geldt voor ons allemaal en ook voor Lisette Oosting, die wordt gedoopt. Als Susan en Ruud samen met hun kindje Lisette vooraan in de kerk staan, krijgen Lisette en haar zusjes Alysse en Femke  een echt kroontje op hun hoofd en de kinderen zingen: 'Neem je kroon en zet hem op'.

Omdat Susan, één van de leidsters van de Jeugdgroep is, heeft de jeugd een verrassing voor Lisette gemaakt. Jente en Martine lezen dit namens de Jeugdgroep voor. Van de Kerkenraad krijgen de doopouders een Doopkaars en een Doopkaart met een mooi gedicht. Wanneer de ouders de doopkaars elk jaar op de doopdag aansteken raken hun kinderen vertrouwd met de gedachte dat ze zijn gedoopt en waarom hun ouders hen hebben laten dopen. Aan het eind van de vrolijke dienst lopen Susan, Ruud en hun kinderen samen met de Zondagsschoolkinderen naar buiten. Het is een feestelijk gezicht.
De foto's van deze dienst zijn doort Bote Nicolay gemaakt.

D E   K A N J E R K E T T I N G 
15 juni 2008. Tentdienst in Oldetrijne over 'Spoorzoeken' met ds. Corry Nicolay,
de Voorbereidingsgroep Oldetrijne en het koor Perspectief o.l.v. John Verrijk.
Klik op één van de foto's voor een vergroting!

fotalbum; foto 01 van 5 fotalbum; foto 02 van 5 fotalbum; foto 03 van 5 fotalbum; foto 04 van 5 fotalbum; foto 05 van 5

K I N D E R E R K E R S T F E E S T
Ook enkele leuke foto's van Kerstfeest Zondagsschool 1e Kerstdagavond in de kerk te Oldelamer
Klik op één van de foto's voor een vergroting!

  fotalbum; foto 01 van 5 fotalbum; foto 02 van 5 fotalbum; foto 03 van 5 fotalbum; foto 04 van 5 fotalbum; foto 05 van 5

 

G R O T E    S C H O O N M A A K

Ja, dat had je vroeger: de grote schoonmaak. Feest vieren kent voorbereiding. Net voor Pasen werd het huis met bezems gekeerd. Ik weet dat nog van vroeger. Daar zat een Bijbelse gedachte in. Want in de tijd voorafgaande aan het Pascha werden ook de huizen gereinigd. Het keukengerei werd met zorg gereinigd en je moest je hele huis doorzoeken om te kijken of er nog zuurdeeg was. Dat moest opgeruimd worden. Als de vrouwen vroeger brood gingen bakken mengden ze een beetje van het zuur geworden deeg door het beslag heen om snel bederf van het brood te voorkomen. maar als je het feest van God wilde vieren kon er toch niets in huis zijn wat bedorven was?Dat moet u goed onthouden! Als je in je eigen leven iets ontdekt wat bedorven is, iets waarin u te kort geschoten bent, kan dat nooit voor God bestaan. Het feest van God kan alleen worden gevierd als het zuurdeeg weggaat. Zo moeten de verkeerde dingen uit uw leven worden weggeruimd. Weg doen! Waar moet je het dan brengen?
Wel, bij de Here Jezus. Daarom is de veertigdagentijd een tijd van boete en inkeer. Je mag je zorgen afleggen en alles bij Hem neerleggen, vluchten en schuilen bij het kruis. Je handen vouwen en zeggen: Duizendmaal dank o Heer, U zij alle dank en eer. En alleen maar Amen zeggen. Pasen eist dus, ook van ons, voorbereiding.  Louis Sterkenburg
 

 

SCHOOLKINDEREN GEBOEID! Hank Dussen kon tijdens een monumentenweekend een paar ongedwongen plaatjes schieten tijdens het bezoek van de Olde- en Nijelamerse schooljeugd in PKN Kerk van Oldelamer. Onderstaande foto noemt Hank 'Verbazing'. De plaat is destijds paginagroot afgedrukt in de 'De Stellingwerf.' Veel meer valt er eigenlijk niet over deze foto's te vertellen, maar de verzameling is best de moeite waard om ze als een soort van extraatje op deze deurwachter pagina te laten zien...

 

Klik op deze foto voor een vergroting!

IS WACHTEN MOEILIJK? Onze tijd kenmerkt zich door een onvermogen om te wachten: een computer van een jaar oud wordt als ‘traag’ bestempeld, op een bus moet je soms wel een kwartier wachten! We eten ‘fast food’ en waarom zou je sparen voor iets moois als je het direct via ‘leennu.nl’ kunt bezitten? En zo gaat de voorpret ontbreken en ook het besef van waarde, want er hoeft geen prijs meer betaald te worden.

We zijn de tijd van rustig nadenken kwijt geraakt: wat ga ik doen als dit feest, dit geschenk mij te beurt valt?  De veertig dagen vooraf aan Pasen - de zondagen niet meegerekend! - waren bedoeld om toe te leven naar de opstanding. Tijdo m er bij stil te staan wat hongeren naar gerechtigheid is.

 

Klik op deze foto voor een vergroting!EEN TIJD voor onthaasting, om samen op adem te komen. Een tijd om jezelf te reali-seren dat het leven ten diepste een geschenk - genade! – is. Dat het wachten erop deel is van de vreugde van het ontvangen.  Stel je toch voor dat Jezus voor de ‘fast food’ verleiding - stenen die brood worden - bezweken was. God zij dank schenkt Jezus ons ‘life food - levend voedsel’ voor ons dagelijkse leven. God zij dank is dat ‘life food’ het geschenk van vergeving en verlossing.

Van los mogen komen van dat wat ons leven knel zet en afbreekt, van dat wat wij ver-keerd hebben gedaan.Het is een rijkdom om dit in alle rust tijdens de 40 dagen vooraf aan Pasen te beseffen.

 

Klik op deze foto voor een vergroting!KAARTEN MAKEN. Een andere vorm van ‘life food’ maakt mevr. Langeler voor mij en daardoor voor ons in de gemeente. Regelmatig maakt zij mooie kaarten, die ik naar mensen kan sturen die ziek zijn of die het goed doet midden in dat wat ze mee maken. En wat is er dan mooier dan een zelfgemaakte kaart.

Hartelijk dank mw. Langeler. Valentijn Ook de Jeugdgroep heeft kaarten gemaakt voor Valentijn. Deze kaarten hebben ze gestuurd naar oudere en zieke mensen uit onze gemeenten.  Deze Deurwachter
Fijn dat mensen in deze Deurwachter zelf vertellen over de Gespreksgroep, de Gemeenteavond, de Zondagsschool en Jeugdgroep. Daardoor heb ik minder te vertellen.

 

Klik op deze foto voor een vergroting!MOOI GEDICHT. Ik las een mooi gebed van Sytze de Vries, wat ik graag doorgeef.

Gij, de bron van licht en leven, Gij zijt het Licht zelf en ook het donker is voor U geen duisternis. Met uw zon verlicht Gij onze dag
en, als een zuil van vuur,verlicht gij ook de nacht.

Uw liefde voor mensen straalt ons toe
in de woorden en daden van Jezus, de Christus - Hij, Licht uit Licht. Dat wij bij dat licht onze weg mogen vinden, en elkaar kunnen zien, Dat dit licht nooit dooft, is waar wij U voor danken.

Mede namens de Kerkenraad een Paasgroet van ds. Corry NicolayMijn lievelingspsalm 121: God waakt over je levenKlik op deze foto voor een vergroting!HERKENT U DAT GEVOEL? Er overkomt je iets, je weet precies wat er moet gebeuren, maar iets anders verlamt je haast. Je kracht vloeit weg, je voelt ontreddering en … vul maar in … Dat gevoel bekroop mij eind vorig jaar. Ineens zag ik met mijn linkeroog niets meer. Ik was op bezoek in Lindesteyn te Beetsterzwaag. Toen ik mijn arts belde vroeg hij of het lukte om zelf meteen naar Heerenveen te komen.

Want tijd was belangrijk. Ja, dat doe ik, dacht ik heel dapper. Maar al, rijdend in mijn auto voelde ik me steeds kleiner worden. Stel je voor als mijn andere oog … en wat reed iedereen toch hard … Kom op, kalm blijven. Maar onzekerheid en angst staken de kop op. Wat nu? Hoe moet het nu verder?

 

Klik op deze foto voor een vergroting!Ineens dacht ik er aan. Je bent toch niet ècht alleen?! Kom op! Je gelooft toch? En je bent ook nog een dominee. En al rijdend tussen de weilanden, onder de hemel, de schepping om je heen, klonk in mijn gedachten mijn lievelingspsalm 121: Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde heeft gemaakt.

 Mijn wachter en behoeder is bij mij, altijd en waar dan ook. Toe dan, dacht ik, open je er voor, vertrouw je er aan toe. En terwijl ik dat dacht, kwam dat wonderlijke gevoel van rust over mij. Of was het meer een gevoel van veiligheid, ja dat ook. Het bleef wel erg spannend allemaal, maar mijn angst verdween. Ik voelde zelfs een klein warm glimlachje opborrelen.Klik op deze foto voor een vergroting!En ik dacht aan de Psalm-schrijver.
Hij zegt: ‘Ik zie de hoge bergen aan’, letterlijk, bergen kunnen heel hoog zijn.
‘Ik zie de hoge bergen aan’, figuurlijk, er als een berg tegen op zien. Hij weet dat hij erdoor moet trekken, hij ontkomt er niet aan om die weg te gaan. Hij voelt de dreiging van de weg die voor hem ligt, door de zorgen, verdriet, machteloosheid, onzekerheid, door de moeite die het kost. En je voelt hem denken: Wie zal je horen, wanneer je uitglijdt?

Wie zal je zien, wanneer dat zware als een berg  op je valt?Wie zal het merken, wanneer je om hulp roept? Zal íemand het merken? Zal iemand je helpen? ‘Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde heeft gemaakt’, God helpt.

 

Klik op deze foto voor een vergroting!De Psalm-schrijver heeft God ervaren als wachter en behoeder, een beschermer die altijd en waar dan ook present is. Hij heeft ervaren: God is bij je en haalt je er door. Nergens staat dat God het erge zal voorkomen, maar wel: God is bij je en haalt je er door. En ik merkte dat je, net als bij een radio, jezelf kunt afstemmen op God. Je kunt God toe willen laten in je onzekerheid en angsten, je kunt dat toe vertrouwen aan God. Wonderlijk, maar waar.

Net als bij een radio kan ieder van ons zich afstemmen op God en merken: God was er al voor u, voor jou. Als dat geen liefde is? Gods liefde voor u, jou en mij, voor iedereen, wint het altijd. Kijk maar naar Jezus, Gods zoon. In verbondenheid met ons mensen, heeft God dit door Jezus aan ons beloofd en laten merken. Die belofte geldt nu, in deze tijd, en in de nog verborgen tijd, de tijd die nog komt.

 

Klik op deze foto voor een vergroting!PS. Dank. Door sneeuw en ijs heen zijn heel wat prachtige Kerst- en Nieuwjaarskaarten gestuurd naar ons thuis in Nieuwebrug. Ook na mijn oogbloeding ontving ik van u en van de Jeugdgroep mooie en bemoedigende kaarten. Mede namens mijn man Bote, hartelijk dank voor al uw warme wensen!  Van harte Gods vrede en alle goeds voor u en jullie allen, ds. Corry Nicolay.

O
mdat velen van u vragen om deze overdenking, de tekst in de Deurwachter. Schepping: Bijbel en Darwin 200 jaar geleden is Darwin geboren en 150 jaar geleden zette Darwin de wereld op zijn kop met zijn evolutietheorie. Dit jaar zegt een bekende EO-man, dat hij de theorie van Darwin accepteert. Dus niet God die de wereld in 7 dagen heeft geschapen.

 

Klik op deze foto voor een vergroting!Moet je daar als Christen iets mee? Wat? En hoe? Ik wil u graag meenemen in mijn nadenken daarover en mijn geloof. Niet om het er beslist mee eens te moeten zijn, maar wellicht als ruggensteun in het eigen naden-ken daarover. Die vragen over schepping en evolutieleer? Ja, ik vind dat je daar vanuit je geloof vrijuit over na moet denken, juist ook in de tijd rond Pasen. Daarvoor hebben we de gave van verstand, hart en gevoel gekregen.

Want ons verstand, hart en gevoel doen allemaal mee als het over zoiets belangrijks gaat. Darwin is theoloog en natuurhistoricus - zijn evolutieleer is een afstammingsleer. Kort en bondig: alle soorten leven hebben zich in de loop van miljoenen jaren gevormd, ook de mens. Instincten, aanleg en moraal, zitten in de genen van al wat leeft en zich
                                                                                                                voortplant.

Klik op deze foto voor een vergroting!In de Bijbel staat het Joodse scheppingsver-haal. Christenen sluiten zich aan bij dit verhaal. Al heel lang weten we dat er meer scheppingsverhalen zijn, bv. dat van Darwin en ook andere, zie internet. Voor mij is het scheppingsverhaal in de Bijbel waar, maar niet als bewijs. Wel is het waar omdat het verhaal openbaart dat er een schepper is van al wat was.

Want is en zal zijn en die schepper is God. Dat geloof ik. Het verhaal gaat niet over 7 dagen, maar 7 scheppingsaccenten. Want wat is een dag als in de Bijbel staat dat voor God 1000 jaar als een dag is. Het schep-pings-verhaal is voor mij een openbarings-verhaal en een tegenverhaal. Het is ge-schreven vanuit een diepe geloofsbeleving en oprechte keuze. Ik volg daarbij theologen als Breukelman, Deurloo en Drewermann, net als Nico ter Linden in ‘Het verhaal gaat’.

 


Klik op deze foto voor een vergroting!
Het bijbelse scheppingverhaal komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het staat in het bijbelboek Genesis, wat oorsprong, aanvang, begin, betekent. En daar gaat het ook over. Vanuit geloof wordt door priesters vertelt waar het God in oorsprong, in begin om gaat met zijn hemel en aarde. Dat het bedoeld is goed te zijn (en God zag dat het goed was, zeer goed), goed voor al wat leeft, dat het hemelse dat aan ons wil vertellen en ons met dat goede wil omringen.

Dat eeuwenlang doorvertelde verhaal is later opgeschreven door de priesters van de tempel. Het scheppingsverhaal is dus geschreven, toen de wereld al eeuwenlang bestond. .Mijn wens is dat het goede u en jou mag dragen, ds. Corry Nicolay.

 

 

 

 

TOT ZOVER DE DIGITALE DEURWACHTER. Het uittreksel uit het blad van de protestantse gemeente Oldelamer en Oldetrijne dat vier keer per jaar verschijnt. Hieronder 'de kerkkaarsen branden'. Een mooi stilleven en afslui-tend plaatje.  Klik op de foto voor een vergroting!
 

Klik op deze foto voor een vergroting!

 

 

 

De foto's op deze pagina zijn van Henk Loonstra, Piet Soorsma en Hank. Noot: De Deurwachter wordt gemaakt door onder redactie van Roelie Stevens-Schipper, Grieke Land en Anna Rienkje Soorsma. De opmaak wordt verzorgd door Doet Knol-Kikstra. Alle foto's, behalve waar anders is vermeld, zijn van Hank Dussen te Oldelamer

Lees verder!

 


Copyright © 2005 - 2016 Hank Dussen Productions, Oldelamer