'DOWNTOWN' OLDELAMER  DEEL TWEE

Klik op onderstaande foto's voor een vergroting of historische versie!

   

 

Klik op deze foto voor een vergroting!
Dit is deel twee over de kern. 'Downtown Oldelamer' stelt uiteraard helemaal niets voor omdat het dorp zich vooral kenmerkt door lint bebouwing. Dus in feite één lange weg met aan beide zijden slechts één huis of boerderij en verder niets er achter. Deel twee gaat over de andere kant van de Hoofdweg, de zuidkant dus. De panoramafoto boven is recht tegenover het buurthuis genomen. Links de school, rechts de oude schoolmeesterswoning en de kerk.

Dit is Hoofdweg 65. Het huis van Evelien en Hendrik Fokkens. Het heeft een bijzondere vorm. Het is vrij vierkant en inmiddels rechthoekig want er is een een stuk aangebouwd. Oorspronkelijk was het slechts het voorhuis van een boerderij en dateert uit 1926 en is gebouwd door de familie Semplonius. Vóór Evelien en haar gezin woonde haar opa er twintig jaar. 

 

 Klik op deze foto voor een vergroting!

'VAN FRIESE GROUN' was een weekblad in de jaren dertig/veertig voor Friesland. Het was een nette versie van de Panorama zoals we dat nu kennen. Geen blote meiden, maar er werd wel stelling genomen en eigen mening verkondigd. Zo werd de werkverschaffing heftig bekritiseerd. De foto hiernaast is ook uit de jaren dertig.

De kerk en het huis staan er nog. De boom voor het huis is inmiddels verdwenen en de drie kinderen zijn in de tachtig als ze nog leven. Op de foto is het winter of vroeg voorjaar. Zo te zien zijn het drie meisjes. Een goede kans dat Margje Semplonius er tussen staat.

 

 

Klik op deze foto voor een vergroting!

MARGJE is dan nog een meisje, maar wel één van eerste steenleggers van het huis. De gedenksteen is nog steeds goed leesbaar in de voorpui ingemetseld. 'De eerste steen gelegd door Martinus, Jan, Margje Semplonius. Mei 1926. Op de foto klikken dan zie je het wat beter.

 

 

 

Klik op deze foto voor een vergroting!

ACHTER HET HUIS zie je kerk meer van de zijkant. Op zich niet zo spannend, ware het niet dat er een oude afdruk bestaat uit het eerdere genoemde 'Ven Friese Groun' Die oude plaat is wat verder naar achteren genomen dan het plaatje hiernaast. Deze heeft Hank bewust zo genomen anders zou je nu slechts schuren zien en de toren van de kerk.

Echter als je op de afbeelding klikt
, ga je terug in de tijd en zie en je ziet links het laatste stuk van de rietgedekte deel die vroeger tegen het huis aanstond in het midden een klein houten schuurtje en als je goed kijkt rechts de kerk, maar op de voorgrond twee varkens die lekker in de modder staan te wroeten.

 

Klik op deze foto voor een vergroting!

DE VASTE BEZOEKER van deze website vraagt zich nu af: 'Waarom deze foto?' 'Er zijn toch genoeg en leukere plaatjes van de kerk?' Klopt helemaal! Maar het geheim zich weer áchter deze foto verscholen. Als je namelijk op de foto klikt zie een vrije duidelijke afdruk van bijna 100 jaar oud.

Vrijwel op dezelfde plek genomen en is historisch zeer verhelderend. Je ziet de breedte van de Hoofdweg in die tijd en de oude school met dat karakteristieke ronde raam net als in de kerk. De dam links is van het café die toe nog twee opritten had. Er bestaat een oude ansichtkaart uit 1920 van ongeveer de dezelfde plek maar die  heeft witte vlekken en is niet zo duidelijk als deze foto. Hier de originele versie.

 

Oude Ansicht

Klik op deze foto voor een vergroting!

DE SCHOOLMEESTERSWONING dateert uit 1880. Zoals een directeur van het postkantoor vroeger boven het kantoor woonde, was het ook heel gebruikelijk dat de schoolmeester een dienst-woning had bij de school. Dat was in Oldelamer niet anders. Sterker nog, de schoolmeesters-woning was tegen de oude school aan gebouwd. Oorspronkelijk had het huis twee schoorstenen en kleurig beschilderde plafonds. 

Ik sta nu op de stoep. In de tuin op de rechterhoek van de woning zit een rottweiler die mij continue in de gaten houdt onder het motto: 'Ik heb iets in mijn gedachten, daar zit nu nog een cellofaantje omheen. Je mag van mij best dichterbij komen, maar dan moet je het zelf maar weten...'. 

Klik op de foto voor een grotere versie!

 

Klik op deze foto voor een vergroting!RECHTS Zie je nog een stukje van de voormalige schoolmeesters(huur)woning. Albert Bijlsma kocht het in 1975 van de gemeente en het wordt nu bewoond door de familie Ten Berge. Lokaal bekend als Harry en Anja van 't Griffioentje' Ze zijn de beheerders van ons dorpshuis. Op de achtergrond de openbare lagere school zoals hij nu is.

De foto is zo genomen omdat er ook van dit punt een een historisch interessante foto uit de dertiger jaren bestaat. De voortuin is wat smaller dan nu, er zijn dan prachtige heggen en bomen en de school heeft nog een stookhok en een schoorsteen. Het wegdek lijkt niet bestraat, maar dat was in werkelijkheid niet zo. Klik op de foto voor de oude versie!

 

Klik op deze foto voor een vergroting!NAAST DE BUSHALTE, de drie verkeersbulten, een brievenbus en een buurthuis heeft Oldelamer sinds 2000 ook een standbeeld. Twee mensen op een sokkel die hun armen gespreid omhoog houden. Zoals het altijd is met beeldende kunst, je vindt het mooi of niet. In ieder geval symboliseert het saamhorigheid, vrijheid, kracht, eenheid en verbondenheid met de aarde. Het beeld valt niet echt op. Het staat een beetje verscholen op het parkeerpleintje voor het dorpshuis. Klik op de foto voor een grote versie!

Jitse Sikkema ontwierp het. Bijzonder is in ieder geval de onthullingstijdstip 01-01-2000 om 01.00 uur 's-nachts door de toenmalige burgemeester van Weststellingwerf Remco Heite en Minke Postma. Hank vraagt zich waarom toen?

 

 

Klik op deze foto voor een vergroting!

HET BUURTHUIS 't Griffioentje' is geopend op 1 december 1981. Het staat sindsdien praktisch geen avond leeg. Er is altijd wat te doen. Zoals bijeenkomsten van 'Ons belang.' Geen politieke partij maar de buurtvereniging. Er wordt natuurlijk vergaderd. De VVV, oftewel de vereniging van volksvermaken, organiseert er kaart- en bingo avonden. Er zijn bruiloften, repetities van de toneelvereniging en een actief vrouwenkoor.

Het is het domicilie van de grote dorpsfeesten, de jaarlijkse prutloop, wielerronde en het volley-baltoernooi. Voor de beeldvorming kun je het best even op www.delamers.nl kijken. Het staat vol met foto's en verslagen van actuele festiviteiten De foto hiernaast is trouwens op een uniek momentje genomen; er staan geen auto's. Op de vergrote versie kun je allemaal wat beter bekijken.

 

Klik op deze foto voor een vergroting!
EEN OPENBARE LAGERE SCHOOL zou je eigenlijk in een dorpje met 219 inwoners niet verwachten. 'De Lamer' is in 2005 weer verder uitgebreid. Het aantal leerlingen schommelt jaarlijks tussen de 60 en 80. Best veel. Dat komt omdat er ook een aantal kinderen uit Nijelamer op zitten.

Aan de muur hangt een keramisch kunstwerk waar het wapen van het waterschap Oldelamer in verwerkt. Hank heeft de foto tussen de middag in de zomer van 2005 genomen. Klik op de foto dan die je het op de vergroting allemaal wat beter. Maar de oude ansicht hieronder is ook leuk!

Oude Ansicht

  Klik op deze foto voor een vergroting!

EEN PAAR LEUKE SCHOOLFOTO'S Dit is de oudste en dateert uit 1911. Niet iedereen is bekend, maar ik begin bij de 1e rij links boven bij Meester van der Wijk. Z'n autoriteit straalt er van af. Moest je geen ruzie mee krijgen denk ik.

De tweede links nummer 2 is Anna Vaartjes. Een telg van die vroeger aan de Kerkeweg 1 heeft gewoond. Nr 3 is Hendrikje van der Veen (tante Hendrikje) Nr 5 is Martha de Boer Nr 6 Hiltje van der Wal (Omoe Heida) De derde rij, de 2e van rechts is Jan van der Wal (Oom Jan).  Klik op de foto dan kun je het beter bekijken en meldt Hank als je iemand herkent of denkt te herkennen!

 

 

  Klik op deze foto voor een vergroting! 

EEN KLEIN GEDEELTE VAN DE 72 LEERLINGEN van de Openbare lagere school in 1947. In één van de klassen zat Foeke Heida, dus alle namen zijn bij onze redaktie bekend. Dit wordt dus een hele waslijst van namen...

1. Roelof de Boer 2. Bertus Robben 3. Jan Klijnstra 4. Wiebe Kruithof 5. Roelof Bakker 6. Tiemen Rameijer 7. Otto Bijkerk 8. Henk Bruinenberg 9. Wiepie Dijkstra 10. Jacob Dijkstra. 11. Juffrouw Hofstra 12. Geertje Hoogeterp 13. Annie Stelling 14. Jantje Dijkstra 15. Trakje Bijkerk 16. Baukje Algera 17.Tinie Stoker 18 Tettie Timmerga 19. Geertje van der Heide. 20. Zus Cloo 21. Lenie Vaartjes 22. Alie Holtrop 23. Annie Bersma 24. Meester Dijkstra 25. Jochem Dijkstra 26. Betje van Essen 27. Eke Venema 28. Anne Dijkstra 29. Saakje Bosma 30. Cobie Koenen 31. Joukje Rameijer 32. Sieb Rameijer 33. Froukje Nijholt 34 Vroukje Geertsma 35. Klaasje Landman 36. .. Bakker 37. Pietje van Essen 38. Jan Heida 39. Sietske Algera 40.Geertje Veenstra 41. Titie Vaartjes 42. Klaasje Vaartjes 43. Jannie Landman 44.Antje Oosterhof. 45 Harm Bergsma 46. Albert Nijholt. 47. Gauke Kruithof 48. Albert Bijkerk  49. onbekend 50. Foeke Heida 51. Geertrui Kraak 52. Tetje Klinstra 53. Geertje Kooi 54. Femmie Hollander 55. Jeltje Dijkstra. 56 Alie Landman 57. Tineke Bosma 58. Tetje Algera 59. Bertha Veenstra 60.Jantje Kruithof 61. Aaltje Bakker 62. Neeltje Nijholt 63. Chris Stroop 64. Onbekend 65. IJnte Landman 66. Dries Dijkstra 67 Jaap Koning 68 Titus van Essen 69 Albert J Nijholt 70. Dirk Bruinenberg 71. Hielke Boersma 72 Wieger Elzinga 73. Jacob de Bakker 74. Jan Dijkstra. Klik op de foto dan kun je ze allemaal goed zien!

 

 

Klik op deze foto voor een vergroting!1933 'GOUDKLOMPJE, KONINGIN DER DWERGEN' Het toneelstuk werd door meester Stroop geschreven. Leuke foto vindt je niet?. De jongens zijn de kabouters en de meisjes; Elfjes! Juffrouw Veenhouwer staat bovenaan 1e van links, naast haar Jelle Heida, Dan; 3. Geesje van Dijk 4? 5? 6. Alie van Essen, & 7. Pietje van Essen 8. Richtje Heida (Koningin der Elfen) 9. Margje Semplonius (daar is ze weer!) 10. Jeltje Bosman, 11. Lies Heida 12? 13. Jantje Bron 14. Meester Stroop. Midden: 1. Pier Leffertstra 2. Piet de Jong 3. Titus van Essen 4. Meint Mulder 5. Martje Heida 6. Riek Heida 7. Roel Leffertstra 8. Piet de Jong. Onderste rij: 1 Joukje de Jong. Albert Schokker, 3. Ypkje de Jong, 4. Lutske de Jong 5. ... Bosma 6. Wietske Oosting 7. Fokke Kraak. Klik op de foto dan kun je het beter bekijken en meldt Hank als je iemand herkent of denkt te herkennen!

 

 

Klik op deze foto voor een vergroting!

EVEN HEEL WAT ANDERS. Jawel, trekkers! Ze horen hier ook onomstotelijk bij het dagelijkse straatbeeld. Is helemaal niks mis mee. Ik verzeker je, ook een beetje stadsjongen droomt ervan om zelf eens een ritje met zo'n gevaarte te maken, al zal hij dat waarschijnlijk niet snel toegeven.

Trekkers zijn er in vele soorten kleuren en maten. Deze links is trouwens een hele mooie. Achter de trekker, onder wielen door, zie je hier de blinkende messen van een ploeg. Maar vaak hangen er de meest vreemdsoortige grote karren achter en vraag je je vaak twee dingen af. Waar hebben ze dat ding voor nodig? En het gevaarte überhaupt rijdt. Bij de vakhandelaren in Munnekeburen en Scherpenzeel zijn ze grote getale te koop. Klik op de foto voor een vergroting! 

 

 

Klik op deze foto voor een vergroting!

HANK VINDT HET MOOISTE HUIS van de kern. Het is een voormalige pastorie. Het pand heeft een statige uitstraling, is vierkant en heeft vier schoorstenen.  Het pand verdient eigenlijk een eigen pagina, maar Hank heeft nog te weinig materiaal tot z'n beschikking. De huidige bewoners, Evelien en René, zijn met een intensieve renovatie bezig. Maar naast een reeks kerkelijke herders heeft hier ook ooit een ultra rechtse rakker gewoond. Dat leidde zelfs ooit tot het verschijnen van de mobiele eenheid in ons dorp!

Als je op de foto klikt zie je een oude foto vanaf de achterkant van het huis. Het is 1953 en Hank ziet drie dochters, twee zoons, een houten wip en mevrouw des huizes? en rechts dominee Bonke. Bij de foto staat ook 'Meijerink' geschreven... Wie weet precies hoe dit zit?

 

 

 

TEN SLOTTE DE HEKKENSLUITER Het sluit in werkelijkheid de ingang van de speelsplaats van de school af. Dus een soort kleurige visuele waarschuwing onder het motto 'tot hier en niet verder'. Is ook nodig want een paar meter verder is er doorgaand verkeer. Als je op het hekje klikt zie je waar hij stond. 
 Klik op deze foto voor een vergroting!

De oudere foto's komen uit de schoenendozen van Jan de Jong en Foeke Heida. De ansichtkaart van de kerk en de oude school kan Hank Dussen  je laten zien dankzij de Oudheidskamer te Wolvega.

 Lees alles!

 


Copyright © 2005 - 2015 Hank Dussen Productions, Oldelamer