Voor vragen, tips of opmerkingenWie schrijft, die blijft... 
 

'J   A ,    I  K    W  I  L   !

M e e k i j k e n   i n   d e    t r o u w d o m e i n e n    v a n   o n z e   d o r p s b e w o n e r s

 
Klik op onderstaande foto's voor een vergroting!

 

 

  

 

Klik op deze foto voor een vergroting!

 J A,  I K  W I L!  was de pakkende titel die op 12 & 13 september 2009 jong en oud Olde- en Nijelamer in de ban bracht. ‘Kijk, het lukt niet vaak om de bewoners van Olde- en Nijelamer op grote schaal enthousiast te krijgen voor een niet agrarische activiteit, maar afgelopen weekend is dat toch meer dan uitstekend gelukt’ Een citaat van Hank. Hij is namelijk naast inwoner van het dorp en maker van de website van Oldelamer, óók lid van de cultu-rele commissie.

‘We openen ieder jaar tijdens het monumen-ten weekend ons historische kerkje. Je kunt dan het gebouw van binnen zien en er wordt over de historie ervan verteld. Op de pagina's over de kerk is daar meer dan genoeg over te zien en te lezen. Maar Doet Knol uit Nijelamer kwam met het lumineuze idee om er dit jaar een extra dimensie aan toe te voegen. Klik op de foto voor een vergroting!

 

 

Klik op deze foto voor een vergroting! ‘A L S   W E   D E    B E W O N E R S   van beide dorpen nu eens vragen elkaar te laten zien hoe zij, of hun ouders of voorouders ooit getrouwd zijn’. schreef ze. Het adrenalinege-halte steeg onmiddellijk, vooral bij de vrouwen binnen de commissie’. ‘Want laten we eerlijk zijn, trouwen is natuurlijk vooral een vrouwending’ zegt Hank ‘En de vrouwen zijn hier voortreffelijk georganiseerd.

Dus binnen no-time was er een pakkende flyer bedacht , kwamen de reacties los en werd de schoolleiding benaderd’. ‘Dit had allemaal tot gevolg dat het Monumenten-weekend 2009 hier maar liefst vier dagen heeft geduurd. Twee dagen voor de school en twee voor het publiek. Het feest begon op donderdag. Gerda van Dijk en Ate Fokkens, hieronder stralend op de foto, werden met veel ceremonieel vertoon met elkaar ‘in de
                                                                                                                onecht’ verbonden. Klik op de foto voor een
                                                                                                                vergroting!

 

 

Klik op deze foto voor een vergroting! D E   H E L E   S C H O O L  was natuurlijk aan-wezig. Compleet met erebogen, ‘t kussentje met de ringen en de onechtakte. Maar de trouwambtenaar was weldegelijk echt en in officiële kledij. Een gebeurtenis met uitslui-tend blije gezichten. Op vrijdagmiddag waren er rondleidingen voor de schoolkinderen en tot slot de spannende quiz ‘Weten of Gokken’. ‘Op zaterdag en zondag waren eindelijk de volwassenen aan de beurt op het gebouw én de tentoonstelling te mogen bewonderen.

Prachtige trouwjurken, boekjes, boeketten, foto’s Je kon het zo gek niet verzinnen of het stond er allemaal. Bijzonder was ook te zien hoe een trouwkostuum eruit zag in de ver-schillende tijdsbeelden. Van zwart en rose naar wit, country style of unisex. Ook werd er orgel en blaasmuziek gespeeld door Piet Soorsma en Luuk Hoekstra. Klik op de
                                                                                                                foto voor een vergroting!

 

 

Klik op deze foto voor een vergroting! W I E T S K E   E N    J A N    M I N K E S  gaven presentaties over- en waren beiden gekleed in het Friese kostuum’. Hier biedt ze symbo-lisch een pijp aan onder het motto: 'Ja ik wil' als hij hem aansteekt zegt hij in feite: Ík wil ook!' Ook op zondagmiddag was het bijzonder druk. Mevrouw Hazenberg hield er een lezing over trouwrituelen en kon de kerkdeur pas vér na de geplande sluitingstijd dicht.

Maar wat Hank van het hele weekend, naast de kindertrouwerij, het meest pakte was dat twee schoolkinderen het hele oorlogsverhaal van de 380 jaar oude kerkklok wisten te vertellen. Ondanks een oproep van de Neder-landse regering werd die toch door de Duit-sers uit de kerk gehaald om er oorlogstuig van te maken, maar werd onderweg bij Giethoorn zeg maar ‘verdonkeremaand’. Klik op de foto voor een vergroting!

 

 

' W A T   O O K   O P V I E L   is dat er zoveel veel oudbe-woners aanwezig waren. Dat bewijst twee dingen; dat ‘de Stellingwerf’ goed gelezen wordt en dat onderwer-pen als cultuur en historie nog steeds springlevend zijn!’ Klik op de foto voor een vergroting!

Klik op deze foto voor een vergroting!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


           Op 16 september 2009 verschijnt een artikel op de voorpagina,
         jawel Hank is er best een beetje trots, op de voorpagina! Als je
op onderstaande knop klikt, kun je het artikel lezen.

De Stellingwerf

 

 E  X  T  R  A    F  O  T  O ' S

Klik op onderstaande foto's voor een vergroting!
 Als je bovenaan de pagina bij de miniatuurtjes begint, zie je ze alle 35!

De foto's op deze pagina zijn een co-productie van
 Johan Beijk, Piet Soorsma, en Hank Dussen.

Lees alles!

 


Copyright © 2005 - 2015 Hank Dussen Productions, Oldelamer