NATUURVERSCHIJNSELEN
die je gewoon met het blote oog kunt zien!

Je kunt op alle onderstaande foto's klikken voor een grote versie!

 

 

  

Klik op deze foto voor een grotere versie!WITTE WIEVEN. Als je 's-morgens heel vroeg op staat, zie je nog eens wat! Ik weet niet hoe het jou vergaat maar als Hank naar zijn werk moet, heeft hij, vrdat hij de sleutel van de buiten-deur omdraait, een exact programma afge-werkt volgens een uitgekiend schema, dat op de minuut nauwkeurig is uitgestippeld. Hij reist namelijk, gedeeltelijk, met het openbaar vervoer...

'Mijn wekker gaat om zes uur en ik kijk altijd even naar buiten wat voor weer het is. Dan ben je maar voorbereid. Zoals gebruikelijk had ik niet veel tijd, maar bij de aanblik van dit moois heb ik snel de kamera gepakt en half aange-kleed op mijn sokken naar buiten. De plaatjes zijn best aardig gelukt. Sterker nog ik ben er best een beetje trots op. Zeker als mensen blijken te denken dat het allemaal trucfoto's zijn'.

 

Klik op deze foto voor een grotere versie!LAAGHANGENDE MIST die in diverse delen van ons land 'witte wieven' (vrouwen) genoemd wordt. Die prachtige benaming komt voort uit een Germaans volkverhaal over hekserij. 'Witte wieven' bezaten de bijzondere gave om te kun-nen waarzeggen en je de toekomst te voorspel-len. Vaardigheden die nu met de nodige scepsis aan zigeunerinnen worden toebedeeld. Maar 'witte wieven' daarentegen genoten destijds een groot respect bij de Germaanse stammen.

Ze werden ook wel heksen genoemd. Het 'witte' heeft eigenlijk geen betrekking op 'de kleur' wit, maar op wijs (van weten). Uit hun midden werden priesteressen gekozen. Na het overlij-den van de vrouwen bleef men deze eren bij de grafheuvels. Daar meende men ook de de witte juffers als uit de doden opgestane spoken bij hun graf te zien. In feite de mistflarden dus...

 

Klik op deze foto voor een grotere versie!VOORAL GEDURENDE DE KERSTENING (700 tot 854 na Christus) tijdens Allerheiligen, Allerzie-len en de Keltische voorlopers daarvan. Maar in de tijden erna werd de bevolking bang gemaakt voor duivels, spoken, heksen, ketters en andere verschijnselen.

De witte vrouwen ondergingen een metamor-fose. In plaats van wijs werden het kwaadaar-dige spoken, die je maar beter kon ontwijken. En dat kunnen we de Middeleeuwers ook moeilijk kwalijk nemen.

Stel je maar eens voor: een donker bos bij hel-der maanlicht en het lichte ruizen van bladeren of de wind door het gras.  Als je op de foto hiernaast klikt, krijgt je een mooie impressie van wat 'witte wieven' in werkelijkheid zijn...

 

Klik op deze foto voor een grotere versie!DE ROEP VAN EEN UIL en het verre huilen van een wolf. Daartussen nevelflarden die steeds maar weer andere vormen aannemen en dreigend hun uitlopers uitspreiden. Tussen de bomen en de velden leken deze mistflarden al gauw op de witte vrouwen die met hun onzichtbare zeisen het gras maaiden (feitelijk het ruizen van de wind). De naam leeft in de stad Utrecht nog voort in de straatnaam Witte Vrouwensingel. De sagen spelen zich af in Montferland en in de Achterhoek. In Barchem, in de Witte Wievenkoel. Maar genoeg hier over.

DE VOS. Ooit zagen we om diezelfde tijd             's-morgens een heuse vos bij onze buitenbus, hierboven rechts op de foto. Of hij het hem die ochtend zojuist gelukt was onze Volkskrant achter over te drukken, zullen we helaas nooit weten. Ik hou het er maar op, dat de krant die
                                                                                                          dag gewoon niet bezorgd is. :-)

 

Klik op deze foto voor een grotere versie!EEN ANDERE OCHTEND. Windstil en meerdere kleuren aan de hemel. Het heeft iets van een andere planeet. Toen ik trouwens op deze bewuste mistmorgen weer naar binnenging, werd mij gevraagd of ik die ree k even had gefotografeerd. Ree? Nou niet dus, gewoon niet gezien! Maar reen lopen hier genoeg, dus dat gaat heus nog wel een keertje lukken!

De foto rechts is op zaterdag 19 november 2005 genomen

 

 

 


 

Klik op deze foto voor een grotere versie! REGENBOOG. 'Somewhere over the rainbow, Way up high. There's a land that I heard of, Once in a lullaby.' Harold Arlen en Yip Harburg. schreven deze prachtige regels en zetten het op muziek voor de musical 'The Wizard of Oz', Voor het eerst gezongen door Judy Garland in 1939. 

Maar voor de natuurkundige liefhebbers van de regenboog verwijs ik graag naar een uitleg:

Regenboog?

Wat moet ik hier nog verder over vertellen? Officieel zijn het er vier kleuren, maar ik zie er volgens mij meer. Wil je alle kleuren van de regenboog zien? Klik op de foto voor een vergroting!

 

Klik op deze foto voor een grotere versie!M.C. ESSCHER. Daar doet mij dit soort plaatjes altijd aan denken.  Deze foto is trouwens op vol formaat indrukwekkender. Naast de eenden(brul?)kikkers en  liggen ook onze geiten regelmatig in deze sloot. 'Zusje' was de aller-eerste die het overkwam op een vroege zon--dagochtend. Ze was er kennelijk in gedonderd maar er zelf weer op eigen kracht uitgeklau-terd. Knap! Alleen het lukte haar aan de andere kant van het weidehek!  

Ik had niets gehoord of gemerkt en ik kijk 's-morgens uit het raam en geloof mijn ogen niet. Er stond een geit met een vreemde kleur aan de verkeerde kant van het grote weidehek. En ze wilde er niet uit; nee, ze wilde er in! Inmiddels hebben er vier van de acht er al in gelegen en zijn er op n na, allemaal zelf uit gekomen. Dat is best knap als je realiseert hoe hoog de wal-kant is. Laat staan als je in doodsnood je eerste
onvrijwillige zwemles krijgt...

 

Klik op deze foto voor een grotere versie!

WEER EEN MOOI VOORBEELD van de gratis bioscoop van moeder natuur. Op 14 november 2005 kwam ik laat in de middag thuis van mijn werk en toen ik het laatste stukje, afslag Ter Idzard, Nijeholtwolde, Nijelamer, Oldelamer naar huis reed, kon ik mijn ogen niet geloven.

Een schitterend groot avondrood. Eenmaal thuis kon ik nog nt de laatste kleurschake-ringen op de gevoelige plaat vastleggen. Uiteraard kun je ook weer op deze foto klikken om hem beeldvullend te bekijken.

 

 

 

PAASVUUR.  Met vergunning, jawel. We hadden het idee dat er nog al wat rookontwikkeling kon ontstaan, dus hebben we het zekere voor het onzekere genomen. De boete kan anders oplopen tot 250,-, Niet mis dus. Een buurman heeft ons geholpen met aansteken. Dat vergeet je nooit meer. De hitte was trouwens ondraaglijk, je kon er niet bij blijven staan. De hooivorken kwamen goed van pas om de zaak hier en daarbij te prikken. Mijn ouders vertelden dat ze in het westen hadden geroken. Afdeling sterke verhalen lijkt mij.

Klik op deze foto voor een grotere versie!

 

Lees alles!

 


Copyright 2005 - 2015 Hank Dussen Productions, Oldelamer