Voor vragen, tips of opmerkingenWie schrijft, die blijft... 
 

D E   N I J E L A M E R B R U G   W O R D T   V E R N I E U W D !
Maar naar de overkant roeien of zwemmen hoeft gelukkig niet!

Klik op onderstaande foto's voor een vergroting!

 

 

  

 

Klik op deze foto voor een vergroting!JUNI 2009 'DE BRUG VAN JIKKE' IS NIET MEER.
Althans de versie waarvan zij jarenlang de brugwachter was. Dit stalen bouwwerk was na de laatste reparatie in 1976 dringend aan vervanging toe. Er gold al een tijdje een verbod voor het zware vrachtverkeer. Uit onderzoek bleek namelijk dat de brug hier niet geschikt meer voor was. Verkeer met een zwaardere aslast (gek woord) dan 3,7 ton moesten omrijden via Wolvega.

Even geen pretje voor voor de boeren die aan de ne zijde van de Schipsloot wonen en aan de andere kant hun land hebben. Een trekker met een gevulde graswagen weegt al gauw meer dan 3,7 ton en omrijden bete-kent 8 kilometer extra! Begrijpelijk dat Plaatselijk Belang, bij monde van Klaas de Boer, even niet zo blij was. Hij lucht zijn hart in dit artikel in de Leeuwarder Courant ...
 

                            LW Courant


Klik op deze foto voor een vergroting!
DE BEWONERS, die vlakbij de brug wonen, klaagden al langere tijd over geluidsover-last. Bettina Rijsdijk: 'Kijk, als je hier woont, weet je dat er geluid is, dat irriteerde ons niet.' 'Als je naast het spoor woont, hoor je die trein ook.' 'Maar het is de laatste jaren overlast geworden. De lampen schudden echt aan het plafond als er weer een melk-auto passeerde'.

Wanneer er zwaar verkeer over de brug reed, bleken de stalen liggers onder het brugdek door te buigen, wat veel extra gerammel en dus herrie veroorzaakte.
De huizen bij de brug staan hier ook vrij dicht tegen de weg. Dat is zo ontstaan en was in het verleden absoluut geen probleem. Klik op de foto voor een vergroting!

 

 

Klik op deze foto voor een vergroting!

HANK HEEFT EEN DUIDELIJK MENING: 'Ik vind eigenlijk dat dit bochtige stukje B-weg onge-schikt is voor de afmetingen en het volume van de huidige vracht- en melkauto's'. 'Je kunt de brug nu wel geschikt maken voor zwaar vrachtverkeer, maar de weg zelf wordt er hier echt niet breder op'. 'De stro-ken onder de bomen naast de weg zijn 's-winters n grote modderpoel en worden volledig stuk gereden'.

'Er zou eigenlijk in het verlengde van de Schipslootweg een tweede andere brug gemaakt moeten worden. Aan de zijde van de Kooiweg is er ruimte genoeg tussen de bebouwing en maak de huidige brug alleen geschikt voor langzaam verkeer. Dan blijft deze  geschikt voor fietsers en dergelijke. En blijft dit mooie plekje in takt'.

 

 


Klik op deze foto voor een vergroting!
ZOWAAR EEN ONGEVRAAGD ADVIES voor de dames en heren lokale politici. Voor de toe-komst is het een zinvol alternatief, dus denkt u er eens over na. Maar anders dan in 1976, tijden de eerste renovatie, is er nu gelukkig wl een tijdelijke oplossing voor fietsende bewoners gemaakt.

De familie Rijksdijk heeft zijn erf tijdelijk beschikbaar gesteld om het mogelijk te maken, maar de tijdelijke brug is ideaal voor de talrijke schoolkinderen uit Nijelamer, die in Oldelamer naar school gaan. En ondanks dat het er nu door het bouwen het er een behoorlijk rommeltje is, blijft het plekje zijn schoonheid behouden.  Hiernaast het huisje aan de Kooiweg waar vroeger 'Dove Klaas' woonde. Dat is het tweede huisje vanaf de hoek.

 

 

  Klik op deze foto voor een vergroting!

'DOVE KLAAS'  was een beetje een zonderling als je alle verhalen over hem mag geloven. Maar wl een ongevaarlijke. Kom daar nog maar eens om tegenwoordig. In 1976 lag de brug er ook uit en werd hem gevraagd om drie keer per dag voor de schoolkinderen pont-schipper te spelen. Nou, dat deed hij graag!

Hiernaast de foto die de krant haalde. Behalve 'Dove Klaas' zie je links nichtje Eeuwkje (Baas) Klijnstra , achter Jeltje (Dijkstra) Koopman, vr Bruinsje Klijnstra. Plus de grootste;  zusje Eeuwkje Klijnstra. Jawel twee Eeuwkjes! Best verwarrend.

De tocht ging niet rechtover. Dan belandde je midden op de dijk in het weiland. Er moest schuin, in een bocht van 45 graden, over geva-ren worden om op de Schipslootweg terecht te komen. Voor het gemak waren er wl aan de kanten van de Schipsloot steigers gemaakt.
                                                                                                                          Vaarroute                      


 

Klik op deze foto voor een vergroting!

BRUINSJE TER WEE-KLIJNSTRA uit Langelille woonde in 1976 samen met twee broers en twee zusjes in n van de boerderijen aan de Kooiweg in 'De Ontginning' te Nijelamer. Nog steeds vindt ze die saamhorigheid  on-der de gezinnen daar in die tijd volstrekt uniek. Zoals alle kinderen aan die kant van de Schipsloot ging ze op school in Oldelamer.

Op Hank's verzoek vertelt Bruinsje, in het Stellingwerfs, dus gn Fries, hoe 'Dove Klaas' leefde n hoe hij met deze opdracht omging. Bruinsje was toen zeven. Alweer iemand die liefdevol over 'Swiebertje van Nijelamer' spreekt.  Klik op onderstaande Quicktime player. Zie je niets? Kijk dan op de FAQ pagina voor de oplossing!
 

 

   

TERUG NAAR 2009. De fundering is inmiddels compleet gesloopt. Daarna zijn er nieuwe 'landhoofden' aange-bracht. Dat is de overgang van de grond naar de brug. Ook het stalen 'val', dat is het beweegbare deel van de brug, wordt volledig vervangen en in de werkplaats Har-lingen gefabriceerd. Om het huidige beeld te behouden wordt de bestaande bovenbouw, die in goede staat van onderhoud verkeerd, herplaatst. Het project is op basis van Design & Construct aangenomen, waarbij dus het volledig ontwerp en uitvoering door aannemer zal worden verzorgd. 

Klik op deze foto voor een vergroting!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 E  X  T  R  A    F  O  T  O ' S

Klik op onderstaande foto's voor een vergroting!
Als je bovenaan de pagina bij de miniatuurtjes begint zie je ze alle 26!

Ten slotte voor de belangstellenden. Hier de knop naar de naar een stukje lokale geschiedschrijving. De pagina over 'De brug van Jikke' (Oosterhof)

De brug van Jikke


De foto's op deze pagina zijn van Hank Dussen. Het pdf bestand komt uit het digitale archief van de Leeuwarder Courant. De foto uit 1976 komt uit het archief van de familie Klijnstra uit Nijelamer.

Lees alles!

 


Copyright 2005 - 2015 Hank Dussen Productions, Oldelamer