OOIEVAARSSTATION SPANGA  (2)

Klik op alle onderstaande foto's voor een vergroting!

 

 

   

Klik op deze foto voor een vergroting!DE OOIEVAAR IS HELEMAAL TERUG!  Het is verreweg de meest opvallende vogel die je in het buitengebied kunt tegenkomen. Met een goede nestplaats is hij hij zelfs naar je erf te lokken. En dat loont, want de vogel is mooi en spectaculair in zijn gedrag. Tussen februari en april arriveren de ooievaars weer in de uierwaarden en natte gronden van ons land.

De ooievaar is een plattelandsliefhebber bij uitstek. Hij voelt zich helemaal thuis tussen de akkers en de weilanden. Half open gras-land met een afwisselende, soms zelfs ruige begroeiing is favoriet, een vennetje of een sloot onmisbaar. Een nest op korte afstand van deze landschapselementen wordt in het voorjaar zeer op prijs gesteld door de statige, zwart-witte vogels. Klik op de foto voor een vergroting!

 

Klik op deze foto voor een vergroting!ALS DE OOIEVAARS een nest eenmaal gebruiken, doen ze dit vaak jaar na jaar opnieuw. Na de wintertrek komen de mannetjes vanuit Afrika tussen maart en mei terug op hun oude broedplaats. Direct na aankomst beginnen ze met de restau-ratie van het nest. Een paar weken later arriveren de vrouwtjes.

Het lijkt alsof het mannetje en het vrouwtje elkaar trouw zijn, het maar schijn; ooievaars zijn in de eerste plaats trouw aan hun nestplaats. Tussen het opknappen van het nest door paren ooievaars veel en vaak. Het broeden begint pas nadat de eerste twee eieren zijn gelegd. Als je op de foto klikt voor een vergroting, zie je een mooi overzicht van de nesten in Spanga.

 

 

Klik op deze foto voor een vergroting!DAT MANNETJES VOORKEUR HEBBEN voor een vaste partner; blijkt uit het enthousi-aste en langdurige snavelgeklepper zodra er een willekeurig wijfje in de buurt van het nest landt. Door met zijn kop en hals schuin naar voren en omlaag te bewegen, gevolgd door een rok ver naar achteren, heet de ooievaarsman het wijfje welkom, ondertus-sen hard klepperend met zijn snavel. Hier-naast zie je het gebeuren. Klik op de foto voor een vergroting!

Al baltsend probeert hij het vrouwtje voor zich te winnen. Soms duikt na een paar dagen alsnog het vrouwtje van vorig jaar op bij 'haar' plek. Dan is het nest te klein. De oude bewoonster eist haar nest op, maar de nieuwe bewoonster laat zich niet zomaar wegjagen. Met als gevolg dat er gevechten uitbreken. De sierlijke ooievaarssnavels
blijken dan geduchte steekwapens te zijn.

 

Klik op deze foto voor een vergroting!EEN NEST VOOR DE OOIEVAAR. Ooievaars bouwen hun nest bij voorkeur op een ste-vige vlakke ondergrond. Omdat er in ons land weinig bouwsels meer zijn die ge-schikt zijn voor een "spontaan' ooievaars-nest, kan het plaatsen van een nest de vo-gels helpen. Stichting Ooievaarsbuitensta-tion De Lokkerij verkoopt ingevlochten nesten.

Het adres is Schiphorsterweg 28, 7966 AC De Schiphorst (gemeente Meppel), telefoon: 0522-442291 of www.delokkerij.nl  Zelf bouwen kan natuurlijk ook. Met de bouwte-kening hieronder, kunt u direct aan de slag! Gebruik voor de hoofdpaal duurzame hout-soorten zoals eik, beuk, linde, kastanje of robinia. Neem een paal die aan de onderzij-de zeker dertig centimeter in doorsnede is.

 

Klik op deze foto voor een vergroting! DE PAAL mag naar boven iets aflopen, naar maximaal achttien centimeter. Het gehele nest wordt opgetrokken uit hout Behalve de opstaande spijlen en de ring die de spijlen met elkaar verbindt. De spijlen worden gemaakt van randijzer: sla de spijlen in de iets te nauwe boorgaten van het nestpla-teau. Las de ring op de spijlen. Door de spijlen heen kunt u goed buigzame twijgen vlechten, om het nest vorm te geven.

Gebruik hiervoor wilg, linde, kornoelje, berk, grienhout enzovoort. Sla de takken tijdens het vlechten met de hamer aan. zodat een dichte structuur ontstaat. U kunt de binnen-zijde van het nest bekleden met twijgen. Steek enkele twijgen door de nestranden heen, om te voorkomen dat de bodem-e-dekking wegwaait. Als je op de tekening klikt, zie je volledige bouwschets!

 


Klik op deze foto voor een vergroting! ONDER HET NEST worden twee keer twee blokken geplaatst. Haaks op elkaar, rondom de hoofdpaal. Hierdoor creëert u meer draagkracht en stabiliteit voor het nest. De nestranden kunt u ondersteunen met drie of vier hekpaaltjes. Zet voor extra stevigheid het gehele nest vast met drie schoorpalen of ijzeren schoordraden. Let op: De vermelde maten van de bouwteke-ning boven, zijn ter indicatie.

Hiernaast zie je zo'n typisch nest van de Lokkerij. De metalen ring aan de buitenkant is echt opvallend. De ooievaarsnesten in Spanga hebben een aflopende buitenkant. Je ziet hiernaast trouwens een ooievaars-echtpaar en hun jong in het midden. De laatste is makkelijk te herkennen door zijn nog zwarte snavel. Klik op de foto voor een vergroting!

 

Klik op deze foto voor een vergroting!OOIEVAARS HOUDEN VAN NAT GRASLAND. Met name veenweidegebieden zoals in en rondom Spanga en uiterwaarden zijn daar-om populair bij deze vogels. Hiernaast zie je één van de schelpenpaden op het terrein van het ooievaarsstation in Spanga. Er is onlangs flink geïnvesteerd in een aantal verbeteringen.  Hank laat ze één voor één even de revue passeren.

Achter het groene hek links, heb je mooi overzicht van de nesten. De paalnesten staan als het ware voor je uitgestald. Sommige dichtbij, sommige verder weg. Zelf dichterbij komen heeft geen zin. De ooievaars zijn niet gediend van pottekijkers die op hun lip c.q, snavel zitten en vliegen gegarandeerd weg. Kortom dichtbij komen verstoort de rust. Klik op de foto voor een vergroting!

 

Klik op deze foto voor een vergroting!JE ZIET HET GOED! Muisparkieten bovenop de buitenvolière. Waarschijnlijk proberen ze hun soortgenoten in de volière een beetje jaloers te maken. Het is een parkietsoort die in het wild bij uitstek goed gedijt. Muis-parkieten bouwen zelf hun nesten in bomen. Ze maken van kleine takjes hele grote nes-ten en leggen ongeveer 6 à 7 eieren. Hun voedsel bestaat uit appels en het zaad-eters. Het zijn koloniebroeders, dus soms zitten er wel 100 nesten bij elkaar!

Op het terrein bevindt zich ook een grote buitenkooi met bijzondere vogelsoorten. Ín die volière zie je halsbandparkieten, dia-mantduifjes, agaponissen, fazanten, kwar-tels, kanaries en in de vijver koykarpers.  Als je op de foto klikt, zie de volière in z´n volle glorie en kun je met je eigen ogen waarnemen dat Hank echt niet overdrijft!

 

Klik op deze foto voor een vergroting!HET WOORD WALIBI STAAT VOOR MENIGEEN voor een pretpark bij Biddinghuizen in de Flevopolder. Een echte wallabie (twee ellen)is de naam die wordt gegeven aan kleine tot middelgrote kangoeroes.  Een aantal witte exemplaren zijn ook in Spanga te zien. Er is geen vaste grens die zegt wanneer een kangoeroe een wallabie is, en wanneer niet. Het woord wallabie komt uit de taal van de Eora, een Aboriginalstam die oorspronkelijk leefde in het gebied waar nu Sydney ligt.

Over het algemeen wordt de naam gebruikt voor één van de kleinere soorten kangoe-roes  waaronder de Bennettwallabie en de Zandwallabie. Hiernaast links zie je er één. Maar als je op de foto klikt, zie pas hoe groot deze 'kleine' kangeroe , die op de foto hiernaast rustig in het zonnetje ligt te slapen, evengoed nog is ...

 

Klik op deze foto voor een vergroting!
SCHEPNET OP EEN NIEUWE VLONDER. De zes hectares van het Ooievaarsstation grenzen aan de Scheene. Dat stroompje ziet eruit als riviertje, maar een turfkanaaltje is dat rond 1200 gegraven moet zijn. Je kunt zien dat het gegraven is omdat de Scheene niet de hellingen van het landschap volgt, maar als een rechte lijn door gebied loopt.

Er is nu een fraai terras gebouwd aan de Scheene zodat je nu een prachtig uizicht over de naburige akkers hebt en de ooievaars daar ook kunt bewonderen, maar ook kanovaarders voorbij kunt zien komen. Kennelijk zit hier ook veel vis. Dit oude, maar prachtig schepnet staat hier niet voor de sier. Als je op de foto klikt, zie je het uitzicht op de Scheene vanaf de vlonder.

 

 

Klik op deze foto voor een vergroting!OOIEVAARS LEVEN VAN ALLES wat er rond de boerderij krioelt. In het hoge gras zoeken ze naar muizen, kevers, sprinkhanen, wor-men, mollen, jonge vogels, vissen en soms zelfs een verdwaalde rat of een slang. Geza-menlijk over het land stappend leren de jonge ooievaars de technieken en trucjes die nodig zijn om muizen, mollen en allerlei andere eetbare beesten te verschalken.

Je kunt een ooievaar zelfs wel eens met een gevangen rat naar een sloot zien stap-pen. Daar houdt hij zijn prooi onder water: niet om die af te spoelen, maar om die te verdrinken. Een halflevende rat eten kan namelijk gevaarlijk zijn. Mede door dit dieet heeft de ooievaar in Nederland slechte tijden gekend. De populatie stond op het punt van uitsterven. Klik op de foto voor een vergroting!

 

Klik op deze foto voor een vergroting!IN EEN TIJDSBESTEK van slechts tientallen jaren veranderde het platteland door bemesting, bemaling en het toenemende gebruik van landbouwmachines en bestrij-dingsmiddelen. Terwijl het de boeren voor de wind ging, nam het aantal prooidieren af en daarmee de voedselvoorraad voor de ooievaar. Bijkomende zaken als nieuwe, gevaarlijke hoogspanningsmasten op de trekroutes maakten dat de vogels sterk in aantal achteruitgingen.

Met het opzetten van ooievaarsstations, zoals in Spanga en De Schiphorst werden geleewiekte ooievaars gefokt en zo ver-zorgd dat ze de Hollandse winters konden overleven. Deze dieren hebben zich succes-vol vermengd met de wilde ooievaars. Tegenwoordig telt ons land weer zo'n vijfhonderd nesten. De ooievaars zijn terug!Klik op de foto voor een vergroting!

 

'T HUUSIE. Drie keer raden waar dat voor staat... Inderdaad er is nu ook een toilet voor bezoekers en niet zo'n kleintje ook! Naast de prima koffie en de ver-krijgbare frisdranken is nu ook voorziening die letter-lijk in een grote- of kleine behoefte voorziet. Kortom er geen reden meer denkbaar om het Ooievaars-station Spanga niet te bezoeken. Klik op de foto voor een vergroting!


Klik op deze foto voor een vergroting!

De meeste foto's op deze pagina zijn van Hank Dussen de bouwtekening en de bijhorende nestfoto komen uit Landleven; editie maart 2008.

Lees alles!

 


Copyright © 2005 - 2015 Hank Dussen Productions, Oldelamer