OOIEVAARSSTATION SPANGA  (3)

Klik op alle onderstaande foto's voor een vergroting!

 

 

  

Klik op deze foto voor een vergroting!

DIT FRAAIE PANORAMA BOVEN zie je vanaf de Peter Stuyvestantweg ter hoogte van Spanga. Het is een doorgaande tweebaans tachtig kilometerweg van Wolvega naar Kuinre. Je zou het niet denken, maar ach-ter de bebossing in de verte gaat het Ooie-vaarsstation schuil. Hiernaast zie één van de vele jonge ooievaars die door Thomas een handje zijn geholpen.

Ook in 2007 waren het weer ongunstig voor ze. Veel wind, storm en regen tijdens de geboorte- en opgroeiperiode. Die duurt ongeveer drie maanden. Als het fout dreigt te gaan, haalt Thomas ze uit het nest en zet ze onder de warme lamp. Later in een laag buitennest zodat ze makkelijk te voe-ren zijn. Dit exemplaar heeft duidelijk ka-mera angst en durft nog niet aan de één-dagskuiken die op z'n vleugel ligt, te beginnen.
Klik op de foto en je ziet het jong nog beter!
 

Klik op deze foto voor een vergroting!EEN OOIEVAAR OP EEN LADDER? Nou nee, dit is ook weer een bijzonder verhaal. In het midden zie je de vader of moeder en daar links en rechts omheen de twee jongen. De ladder staat er omdat ook deze twee moe-ten worden bijgevoerd. Eén van de ouders zou volgens Thomas even een pakje siga-retten gaan halen en is vervolgens niet meer terug gekomen.

Dat klinkt hard, maar is in de ooievaars-wereld niet bijzonder. Er is in de
regel geen langdurige familieband onder de ooievaars. De jongen vliegen zelfstandig uit op hun trektocht. Maar uiteraard zijn er ook weer uitzonderingen. Maar ooievaars worden best oud. Vorig jaar vonden we er één die een natuurlijk dood was gestoven. Hij bleek al 23 jaar geleden geringd!

 

Klik op deze foto voor een vergroting!

NESTTROUW IS ER SOMS WEL! Bij buiten-station 'De Lokkerij' in Meppel bijvoorbeeld werden in 1998 in een nest twee jongen grootgebracht. Eén jong was te zwak en ging als enige niet op trek. Beide ouders zijn standvogels (blijvers) en zo blijven er dat jaar drie vogels op het nest. In 1999 worden er weer twee jongen geboren en tot ieders verbazing wordt junior niet weggejaagd.

In 2000 wordt het nog gekker en helpt junior mee met het nest, broedt ook mee en vecht tegen rivalen! Wie tolereert wie? De vader de zoon of omgekeerd? Van wie is dit broedsel? Een feit is dat er steeds drie volwassenen en twee jonge ooievaars op dit nest aanwezig waren. Mooi verhaal! Klik op de foto voor een vergroting!

MINDER MOOI!  is het krantenknipsel hiernaast. Door een koude natte mei maand in 2006 kelderde het aantal borelingen dramatisch. Ook bij Thomas en Anne. In 2005 werden er in Spanga nog achtennegentig kuikens groot gebracht, in dat jaar waren dat er nog geen vijftig!

DIT ARTIKEL uit de Volkskrant legt goed uit met welk duivels dilemma de ooievaar ouders bij slecht weer te maken krijgen. Ze willen hun jongen warm en droog houden, maar stellen daardoor ook het halen en brengen van eten voor de jongen uit. Hank heeft foto's van een volle kruiwagen met gestorven jongen, maar het leek hem toch beter die niet te plaatsen. Immers iedereen kan zich wel voorstellen hoe dat er ongeveer uitziet. Hieronder een overvliegende vader of moeder die het nest nog wat aanvult of erg laat is met bouwen. De foto is namelijk in mei genomen.

Klik op deze foto voor een vergroting!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIERONDER een afbeelding uit de speciale ooievaars editie van de vogelbescherming. Onderaan de pagina meer hierover.

Klik op deze foto voor een vergroting!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op deze foto voor een vergroting!OOIEVAARS komen lang niet altijd van hun winterverblijf terug. Er zijn veel obstakels onderweg. Vooral jonge ooievaars, die hun eerste trektocht maken, hebben veel last van electriciteitskabels, die kennen ze niet, vliegen er tegenaan en worden geelektro-cuteerd. Ook vreten ze soms onderweg verkeerde dingen. Plastic bijvoorbeeld. Populair is 'Valdemingomez' een vuilstort bij Madrid.

Bovendien ook hier weer veel elektrici-teitsdraden rondom deze 'fastfood' plek. Uit ringaflezingen blijkt dat je daar ooie-vaars uit aantreft uit Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, België« en Nederland. De de foto hiernaast heeft een mooie verdeling, vind je niet? Als je
op de foto klikt zie je links er ééntje staan met een pond kuikens in z'n bek!

 

Klik op deze foto voor een vergroting!

Klik op deze foto voor een vergroting!LINKS  de exacte trektocht van één enkele ooievaar met een ultralicht zendertje met een paar zonnecel-len aan d'r poot. Het was een zij. Ze vloog van België naar West Midden Afrika. Sommigen blijven in Spanje, maar deze vloog ongeveer 12000 kilometer! Dat doen de meesten. Ze halen 70 km per uur en vliegen 220 km per dag dus is zij 55 dagen onderweg! Dat kan alleen boven grond en niet boven water omdat de ooievaar continu gebruik maakt van thermieken. Dat zijn een soort warme luchtbellen. En in januari het hele eind weer terug..

Bij Vogelbescherming Nederland kun je meer info vinden over de jaarlijkse vogeltrek. Klik hier voor de vogeltrek pagina   Hank vindt het in ieder geval topsport! De ooievaar is natuurlijk de vogelsoort waar het hier in Spanga allemaal om draait. Ze overheersen het beeld en je waant je af en toe op een soort Schiphol. Maar als je wat langer om je heen kijkt, zie je ook; walibies, kroon kraanvogels, talloze eenden soorten; witte, kuif, slob, madarijn, zomerta-ling. En kippen; lakenvelder, krielen, sebright. Maar ook kangoeroes. In 2007 viel er een klein naakt pas geboren kangoeroetje uit de buidel van haar moeder. De kinderen noemden haar Hopje. Drie maanden lang is ze verzorgd als een baby in warm bedje en helemaal vertroeteld. Toch is het diertje helaas gestorven. Zomaar in eens. Ze miste waarschijnlijk de koestering en warmte van haar moeder ...

 

Klik op deze foto voor een vergroting!HET OOIEVAARSSTATION SPANGA is geen openbare instelling of stichting met een heel leger aan vrijwilligers, dus kun je er helaas niet altijd terecht. Maar Thomas Maarssen (rechts) stelt zich met ingang van 2008 maar liefst zes! dagen in de week ten dienste van aspirant bezoekers.

Voor die beperking van het aantal maan-den per jaar is een hele simpele reden ; ooievaars zijn hier maar een paar maan-den per jaar! Een enkel exemplaar over-wintert hier, maar de meesten vertrekken eind augustus naar Afrika en komen pas in februari-maart weer terug. In de maanden maart, april zijn ze druk met hun nesten en de eieren. Dus in die maanden is bekijks, dat zult u begrijpen, wat minder gewenst. Ook de ooievaarsfamilies in Spanga hebben recht op privicy :-) Benieuwd geworden?


 

Klik op deze foto voor een vergroting!

O P E N S T E L L I N G S T I J D E N  2 0 1 2.  de maanden mei, juni, juli. Maandag t/m zaterdag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Op zondag gesloten.

De toegangsprijs is slechts 1! (symbolische) euro per persoon, voor donateurs is de entree uiteraard gratis. Het terrein is rolstoeltoegang-kelijk, er is een toilet en de koffie is persoonlijk goedgekeurd door Hank!.

Het entreegeld of uw donatie wordt gebruikt als bijdrage in de diervoer- en andere kosten. Vorig jaar zijn er bijvoorbeeld door een storm een aantal nesten uit bomen gewaaid, maar ook nestpalen omgewaaid. Dat is ook niet gek, want sommige palen stonden er al vijfentwintig jaar.
  Die moeten weer vernieuwd worden en kosten   een hoop geld.

Zoals U al eerder heeft kunnen lezen krijgt het Ooievaarsstation Spanga geen cent subsidie en steunt financieel volledig op de privé portemonnee van de familie Maarssen. Een bijdrage of donatie wordt dus bijzonder op prijs gesteld!  Er bestaat zelfs een speciale bankrekening: 58.17.17.058 t.n.v. Ovs Spanga. Telefoon: 0561-481414  Email: maarssen@solcon.nlKlik op deze foto voor een vergroting!Klik op deze foto voor een vergroting!


UITZICHT.
  Hier rechts het uitzicht vanaf het uiterste pun-tje van het land- en wat-ergoed. Als je op de foto klikt zie een wegspurten-de watervo-gel. Ik denk een meer-koet, die denkt op zijn beurt:
'Wegwezen hier!'.

Tot slot. Voor de vogelbescherming iin Nederland is de ooievaar niet zo belangrijk meer en zijn van de zogenaamde 'rode lijst' afgehaald. Volgens hen zijn er weer genoeg broedparen. Wel driehonderd; het is me wat! Zie Vogelbescherming Nederland : Ooievaar
Maar moeite waard is een speciale uitgave (zie hierboven) van 'Vogelnieuws' van de vogelbescherming Nederland uit maart 2001. Toen werden ze nog als een bedreigde vogelsoort gezien. Hank heeft van deze uitgave een fullcolour pdf bestand van gemaakt. Belangstelling? Dan kun je hem via bovenstaande knop nu gratis en voor niets downloaden!

     

HIERONDER een Quicktime filmpje. Zie je niets of alleen een kader of iets dergelijks, kijk dan even op de FAQ pagina voor de oplossing!

Deze filmfragmenten komen uit de film 'Vogel- en dierenpark na ruim 20 jaar Spanga' van Jaap Jansen. Deze film op DVD duurt ongeveer een uur en is te koop bij Anne en Thomas Maarsen.

Lees alles!

 


Copyright © 2005 - 2015 Hank Dussen Productions, Oldelamer