S I N T   M A A R T E N    I N    N I J E   -   E N     O L D E L A M E R.
  
Samen in een graswagen langs huizen en boerderijen!

Klik op onderstaande foto's voor een vergroting!

 

 

  

 

Klik op deze foto voor een vergroting!

OP DE ELFDE VAN ELFDE 2003 MAAKT HANK
dit specifieke Olde- en Nijelaamster ver-schijnsel voor het allereerst mee. Aan het begin van de avond staat er plotseling een luid toeterende, stationair draaiende, tractor voor de deur. Verbazing. Bij zijn weten was er niets besteld of wist ook niet van een afspraak dat er iets afgehaald te worden. Kortom, hij kijkt met een vragende blik zijn vrouw aan...

'Hè hè', roept ze, 'Je weet toch wel dat het vandaag Sint Maarten is!' Dus snel wat warms aangetrokken en gezamenlijk naar buiten. Nu hoorde hij ook enthousiaste kin-dergezang: 'Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten. De meisjes hebben rokjes aan, daar komt Sint Martinus aan.' Kortom een trekker met graswagen volge-laden met kinderen. Hiernaast zie de twee die in Oldelamer rond reden. Klik op de foto
voor een vergroting!

 

Klik op deze foto voor een vergroting!AL DAGEN WAREN ZE ERMEE BEZIG GEWEEST. Door de opwinding sliepen sommige kinde-ren er slecht van. Begrijpelijk, deze platte-lands variant is ook een stuk spannender dan de stedelijke uitvoering. In plaats van met een paar kinderen met lampionnen langs de deur en één of twee ouders op de achtergrond. Gaan ze hier met z'n allen in drie graswagens met tractoren ervoor de twee dorpen door.

Twee in Olde- en één in Nijelamer. Dat kan ook niet anders want er zijn geen voet- of fietspaden, sommige boerderijen liggen honderden meters uitelkaar en last but not least, het is overal pikkedonker. Hiernaast een goed geslaagde foto van belangstellen-den op de Kerkeweg. Klik op de foto voor een vergroting!

 

 

Klik op deze foto voor een vergroting!KIJK, HIER IS HET ALLEMAAL OM TE DOEN.  Met z'n allen in de overdekte kar. De zelfge-maakte lampionnen worden tegenwoordig verlicht met lampjes in plaats van kaarsjes. Dat is natuurlijk een stuk veiliger, zeker als je je bedenkt dat iedereen ook nog eens op balen hooi zit. Toch ging het vroeger wél met echte kaarsjes en er zijn nog nooit ongeluk-ken gebeurd.

Of het moet die ene niets vermoedende automobilist zijn die ooit van achteren zowat tegen één van de kar aanreed en er bijna onderdoor schoof. Daarom rijdt er altijd achter iedere kar een vrijwilliger met z'n auto met alarmlichten aan achter de de trekker. Ook toetert die natuurlijk flink mee om de mensen uit de huizen te krijgen. Klik op de foto voor een vergroting!

 Klik op deze foto voor een vergroting!MAAR DIT VINDT HANK TOCH WEL HET ALLERMOOIST. Niks snel naar het volgende huis en zakkenvullen of je snel vol proppen met het zojuist gekregen snoep. Nee, in de regel wordt hier contant geld gegeven en dat gaat niet naar de kinderen maar linea recta in de melkbus. Dat wordt later op de avond vervolgens verzameld en geteld. Het totaalbedrag gaat naar een goed doel!

Sommige mensen geven wél snoep, maar dan krijgt ook iedereen iets die in de wagen zit. Met name deze aspecten van de Sint Maarten viering in Olde- en Nijelamer; alles delen en het opgehaalde geld naar een goed doel, geven het kinderfeest een extra dimensie en verdient landelijke navolging. Niks ikke, ikke, ikke of hoe iedereen nog iets van een kleine plattelandsgemeenschap kan leren. Klik op de foto voor een vergroting!


 


Klik op deze foto voor een vergroting!
GATZE VAN DER MEER IS ÉÉN VAN VRIJWIL-LIGERS. tijdens deze speciale wijze van Sint Maarten viering. Sint-Maarten wordt niet overal op dezelfde wijze gevierd. In sommige plaatsen worden optochten georganiseerd, in andere worden vreugdevuren ontstoken. Zeer algemeen is de lampionnentocht. Deze laatste traditie komt het meest voor in de noordelijke pro-vincies en in Noord-Holland (waar het ook wel keuvelen wordt genoemd).

De kinderen maken lampionnen of hollen bieten uit en gaan met de lichtjes langs de deuren. Daar zingen ze speciale Sint-Maartensliedjes en krijgen hiervoor snoep of fruit.  Vroeger werd het lichtje rondgedragen in een uitgeholde voederbiet. Hoewel dit soms nog wel gedaan wordt, zijn kleurige, door de kinderen zelf gemaakte, lampionnen tegenwoordig het meest gebruikelijk.


 

Klik op deze foto voor een vergroting!HIERNAAST ZIE DE ANDERE KAR VAN OLDE-LAMER. De wagen die door Nijelamer reed, heeft Hank helaas niet kunnen vastleggen. De lampionnen worden onder schooltijd ge-maakt. Bijvoorbeeld in de lessen handen-arbeid. Vroeger werd in met name Noord-Holland ook veelvuldig gebruik gemaakt van de foekepot om de liedjes die bij de rond-gang werden gezongen te begeleiden. Het Sint-Maartengebruik werd toen ook wel "foekepotterij" genoemd.

In de zuidelijke provincies en in Vlaanderen komt het langs de deur gaan ook veel voor, soms in combinatie met een vreugdevuur of een optocht. In sommige West-Vlaamse dorpen wordt het van deur tot deur gaan "ruusbuzen" genoemd, naar de eerste woorden van het liedje dat de kinderen daar zingen. Klik op de foto voor een vergroting!

 

 

Klik op deze foto voor een vergroting!OVER DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN HET  feest zijn veel speculaties. Vaak wordt ver-ondersteld dat het feest teruggaat op een Germaans winterfeest, maar ook een zuiver kerkelijke oorsprong is mogelijk. Wel dui-delijk is dat de ontwikkeling tot algemeen, door alle gezindten gevierd, volksfeest tamelijk recent is.

Volkskundigen veronderstellen een heidense oorsprong van het feest: het ronddragen van het (heilige) vuur zou een voorchris-telijk vruchtbaarheidsritueel zijn, en is wijdverspreid over West-Europa. Het hei-dense ritueel zou dan door de kerk zijn overgenomen, vooral om het vertrouwen van de bevolking te winnen. Andere onder-zoekers stellen echter dat er niets heidens aan het feest valt op te merken. Klik op de foto voor een vergroting!
Klik op deze foto voor een vergroting!NIEMAND STEEKT EEN LAMP AAN EN ZET DIE IN in de kelder of onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat wie binnentreden het licht zien (Lukas). Deze regels uit de bijbel werden vroeger op 11 november voorge-dragen en in de mis besproken. Moderne onderzoekers houden vaak het midden tussen beide standpunten. Sint Maarten is een bedelfeest, en die feesten waren nodig in de moeilijke wintermaanden.

Bedeloptochten werden ook met Driekoning-en of Nieuwjaar ook gehouden, ook het Sin-terklaasfeest heeft kenmerken van een bedelfeest. Het was het  lange tijd een feest voor de armen. Rijken zagen hun kinderen er liever niet aan mee doen. Pas in de jaren '30 van de 20e eeuw veranderde het. Sint-Maarten werd nu juist gezien als een mooie, eigen traditie, die behouden moest worden.

                                                                                                          


MOOI AFSLUITEND PLAATJE. Alsof de kar nu van je wegrijdt het donker van de avond in. Want dat geeft deze pagina onvoldoende weer. Het licht is er dankzij de flitser van Hank toestel, want het is gewoon pikdonker. Twee jaar terug regende en onweerde het ook nog tijdens de optocht. Dat was pas echt spannend!

Klik op deze foto voor een vergroting!

 

FILMPJE IN ÉÉN VAN DE GRASWAGENS. Genomen aan het eind van de rit. Tierigheid stak de kop op en het zingen werd al flink minder. Maar het is een leuk sfeerbeeldje.

 

 

FOTOALBUM

Nog  een toegift met vijfentwintig foto's die best het bekijken waard zijn. Het geheel geeft een goed overzicht van wat hier jaarlijks op de elfde van de elfde voor de kinderen wordt georganiseerd. Klik op één van de onderstaande foto's en rest spreekt voor zich!
 

De foto's op deze pagina zijn van Hank Dussen.

Lees alles!

 


Copyright © 2005 - 2015 Hank Dussen Productions, Oldelamer