BEPERKTE TOEGANG

 

 

  

 

 

UITSLUITEND TOEGANG MET GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD.

In verband met het afwijkend profiel van deze pagina, maar met name het portretrecht,  is er slechts beperkte toegang toegestaan. Daarom is er is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Dit uit respect en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de geïnterviewde personen.

Artikel 21 Auteurswet 1912:

Is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende op-dracht, den maker door of vanwege den geportretteerde, of te diens behoeve, gegeven, dan is openbaarmaking daarvan door dengene, wien het auteursrecht daarop toekomt, niet geoor-loofd, voor zoover een redelijk belang van den geportretteerde of, na zijn overlijden, van een zijner nabestaanden zich tegen de openbaarmaking verzet.

 

Lees verder

 


Copyright © 2005 - 2016 Hank Dussen Productions, Oldelamer.