W I N D,    W A T E R ,   H E T    W E I D S E    L A N D S C H A P  

N   H E T    P O N T J E   O V E R   D E   T J O N G E R !

Klik op alle onderstaande foto's voor en vergroting!

 

 

  

 

Klik op deze foto voor een vergroting!WELKOM BIJ DE TJONGER OF KUUNDER! Het vergezicht hierboven zie je als je met je rug naar de Tjonger staat, vlakbij de aanlegplaats van het voet- en fietsveer (kabelpont) van Oldelamer naar Rotstergaast. Je bevindt je aan de Oldelamerse kant. Staande aan de Kuunder of Tjonger hebben we hier een fan-tastisch uitzicht op het weidse landschap om ons heen. De Kuunder vormt hier de grens tussen de gemeenten Heerenveen en Weststellingwerf.

Of zoals ze vroeger zeiden; de scheiding tus-sen de het grondgebied van de 'Stellingwarf' en het Friese Friesland. De Kuunder of Tjonger onstond rond 120.000 jaar geleden als gevolg van het afsmelten van het landijs dat ons land gedurende de derde ijstijd bedekte. Rond 1887 werd de toen nog sterk meanderende rivier, in opdracht van de provincie Friesland
gekanaliseerd.

 

Klik op deze foto voor een vergroting!ALS JE NAAR DE OVERKANT KIJKT, zie je het open poldergebied rond Rolstergaast. Aan die kant zijn de tijdens de vervening gevormde petgaten weer tot landbouwgrond getrans-formeerd. Maar aan deze kant van het water houdt het natuurgebied 'De Brandemeer' de herinnering aan de tijd van de turfwinning levend. Als je daar meer over wilt zien en weten, kun je op deze knop drukken.
                         
                      De Brandemeer

Links, niet ver hier vandaan staat dit recent herbouwde huis. Ik vind het er prach-tig uitzien. Het staat weliswaar in de veen-polder nt buiten het poldergebied van Olde-lamer, maar dat maakt het er niet minder om.
Klik op de foto voor een vergroting!

 

Klik op deze foto voor een vergroting!

ER VLAK NAAST, of eigenlijk er strak tegen aan splitst de Tjonger zich in tween. Deze zijtak heet Boeresloot of Vierhuistervaart en loopt in een rechte lijn naar het Tjeukermeer. Midden op de splitsing ligt dit kleine aanlegeilandje.

Met vlak daar achter de fraaie houten fietsbrug, die zo karakteristiek is voor Friesland. Zo leeg zonder boten zie je het eilandje trouwens maar zelden. Vlak hierachter een mooie houten brug, waarover later meer. Je komt bij die brug als de pont hebt gepakt naar de overkant en deze weg leidt je langs de andere kant van de Tjonger naar Zevenbuurt en Delfstrahuizen. Een fietsroute, die de moeite waard is.

 

 

Klik op deze foto voor een vergroting!

DIT VERGEZICHT is ook vanaf de aanleg-steiger van de pont genomen, maar nu naar linkerkant en zie je rechts in de verte op de foto dezelfde boerderij die ik hierboven beschreven heb. De foto's geven de indruk alsof er geen boten varen.

Hier wordt je door Hank echter behoorlijk in de maling genomen. Hij wacht steeds met plaatjes schieten totdat je, behalve de natuur, verder niets ziet.
De foto hiernaast is ingezoomd. Op de vergroting van de foto zie het 'normale' spectrum.

 


 

Klik op deze foto voor een vergroting!EVEN EEN FLINKE GYMNASTIEK OEFENING oftewel flink zwengelen om de pont aan jouw kant te krijgen. Want dat gele gevaarte ligt natuurlijk altijd aan de andere kant van het water ... Deze eerste actie is een goede graadmeter voor hetgeen je later te wachten staat, als je -op de pont- n met bemanning naar de overkant moet. Oftewel; je zwengelt en draait je een ongeluk!

Het is zonder twijfel mannewerk! Het zijn van die schaarse momenten waar vrouwen plots een afwachtende houding kunnen aannemen of zeer geinteresseerd naar de omgeving turen en zich stilletjes beroepen op hun kwetsbare kant. De echte mannen dienen zich nu te bewijzen en zwengelen zich in het zweet. Het zou mij absoluut niet ver-bazen als er hier een paar grote pechvogels onder het motto 'Ben jij nou een kerel!' het
niet meer na kunnen vertelllen ... :-)

 

Klik op deze foto voor een vergroting!

ALS JE ALS KIND ALTIJD AL DRAAIOGELMAN had willen worden, kun je hier je hart opha-len. De orgelmuziek moet je er zelf bij even denken. En vergeet niet, deze foto is volledig ingezoomd en van grote afstand genomen. De Tjonger maakt hier een grote bocht naar links en ik sta zelf aan de rechter oever.

Het lijkt alsof ik midden op het water sta, dat is  natuurlijk niet zo. Ik had vervolgens nog alle tijd om naar de aanlegsteiger te lopen om deze onfortuinlijke vrijetijdsbe-steder plus pont van dichtbij op de plaat te zetten. Ik weet niet hoe het de lezer ver-gaat, maar bij dit soort plaatjes schieten Hank de legandarische dichtregels van Drs Heinz Polzer in gedachten over dit bootje aan een ketting....

 

Klik op deze foto voor een vergroting!WE ZIJN HIER AAN DE OEVER EEN PRACHTIGE rivier. De andere oever is daarginds, en deze hier, is hier. De oever waar we niet zijn, noe-men wij de overkant. Die wordt dan deze kant zodra we dr zijn aangeland. En dit heet dan de overkant, onthoudt u dat dus goed. Want dat is van belang voor als u oversteken moet.

Ik breng de mensen heen, ik breng weer anderen terug. Mijn pont is als het ware ongeveer een soort van brug. En als de pont zo lang was als de breedte van de stroom
Dan kon hij blijven liggen, zei me laatste n econoom. Maar dat zou dan weer lastig zijn voor het rivierverkeer. Zodoende is de pont dus kort en gaat hij heen en weer ...

  

Klik op deze foto voor een vergroting!HIERNAAST de eerder beschreven houten brug over de Boeresloot of Vierhuistervaart. Er fiets net iemand overheen. Op de vergrote foto zie je duidelijk dat het geen toerist is en een trouw hondje heeft. De brug zelf is een schoonheid om te zien en ligt volgens de ANWB paddenstoel vijf kilometer van ons dorp!

Tenslotte. Deze gymmastiek oefening kun je vrijwel hele jaar doen. Behalve bij ijsgang. Onderweg inhouden voor de pleziervaart is niet nodig. De schippers zien een angstaan-jagende ketting gedeeltelijk boven het water uitkomen en lijken plotseling alle tijd van de wereld te hebben. Hieronder een Quicktime filmpje van een overtocht
 


 


 


 E  X  T  R  A    F  O  T  O ' S

Klik op onderstaande foto's voor een vergroting!
Als je bovenaan de pagina bij de miniatuurtjes begint zie je ze alle 26!

 


Copyright 2005 - 2016 Hank Dussen Productions, Oldelamer.